Zynk Communication & Leadership

Big Data-analyse

Zynks big data-analyseverktøy, «Q-ball», bruker setningsanalyse og en unik prediktiv algoritme for å fange opp holdninger, strømninger og tendenser i befolkningen, basert på store mengder data om hva som skrives på internett og i sosiale medier. «Q-ball» har et kildegrunnlag bygd på 120 millioner utvalgte nettsider og 2 milliarder poster i sosiale medier, hvorav 9 millioner norske nettider og flere titalls millioner tweets.

Gjennom å analysere hva folk skriver på internett og i sosiale medier får man en annen innsikt enn tradisjonelle meningsmålinger, der folk ikke alltid svarer ærlig. Meningsmålinger tar dessuten tid, mens «Q-ball» gjør det mulig å analysere hvordan en virksomhet, person eller sak oppfattes her og nå. En algoritme basert på psykologiske beslutningsmodeller gjør det i tillegg mulig å forutse hvordan dette vil utvikle seg frem i tid.

Q-ball kan brukes til blant annet omdømme- og effektmålinger, trendanalyser og budskapstesting, gjennom å analysere hvordan ulike budskap og talspersoner oppfattes i befolkningen. Q-ball gir dokumentasjon og et unikt beslutningsgrunnlag til bruk i strategi- og forretningsutvikling, risikoanalyse og budskapsutvikling.

Q-ball er utviklet av det svenske kommunikasjons- og trendanalysebyrået, Quattroporte, og benyttes av flere av Sveriges og verdens største virksomheter og merkevarer. Zynk har bidratt til utviklingen den norske versjonen av Q-ball, og har enerett på analyseverktøyet i Norge.

Omdømme-, merkevare og effektmålinger

Øyeblikksanalyse av hvordan en virksomhet, person, merkevare eller sak oppfattes her og nå. Det er også mulig å analysere hvordan utviklingen har vært tilbake i tid basert på at alle de historiske dataene er tilgjengelig på internett. Analysen gir ordskyer og kildehenvisninger til hvordan virksomheten, personen eller saken oppfattes, og hva som er de viktigste driverne og kildene bak dette. Målingene kan gjøres løpende for å følge utviklingen og effekten av et utspill eller en kampanje, eller ad hoc for å analysere konsekvensene av en krise og virksomhetens respons. Det er også mulig å gjøre analyser basert på søkeord knyttet til utvalgte temaer som innovativ, tillitsvekkende, positiv oppfatning, negativ oppfatting etc.

Trendanalyser (forecasting)

Analyse av hvordan en sak utvikler seg over tid – og hvilket potensial den har i fremtiden. Verktøyet har forutsett valgresultater, hvilke aksjer og råvarer som vil utvikle seg positivt og hva som er de viktigste trendene og utviklingstrekkene i samfunnet. Analysen kan fange opp problemstillinger og riskofaktorer – eller identifisere forretningsmuligheter knyttet til at virksomheten fanger opp trender og utviklingstrekk før konkurrentene.

Budskapstesting

Analyse av hvilke budskap og kommunikasjonskonsepter som slår an og har størst potensial for en virksomhet. Analysen viser hvordan ulike budskap vil påvirke oppfatningen av virksomheten frem i tid, og gir et unikt beslutningsgrunnlag og dokumentasjon på hvilke budskap som er mest effektive.

 

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO