Zynk Communication & Leadership

Analyser

Gode analyser er helt avgjørende for å kunne utvikle gode strategier, samt velge de mest effektive virkemidlene for å nå sine mål. En må vite, det holder ikke med en god magefølelse. Zynk baserer derfor alltid råd på fakta og analyse. Vi bruker deretter vår erfaring, innsikt og kommunikasjonsfaglige metoder til å vurdere hvilke strategiske implikasjoner som følger av analysen. Ikke omvendt. Våre kunder opplever at vi er opptatt av å samle tilgjengelig fakta og dokumentasjon, og om nødvendig gjøre nye undersøkelser, for å sikre et solid faglig fundament for våre råd.

Effektivt kommunikasjonsarbeid krever inngående målgruppeinnsikt, men også bransjeinnsikt, samfunnsforståelse og forretningsforståelse. Zynk arbeider metodisk med målgruppeanalyse, beslutningsanalyse, budskapsanalyse, risikoanalyser, og scenarioutvikling. Vi kan arbeide eksplorativt og kvalitativt med dybdeintervjuer, og har de seneste årene utviklet vår egen modell for kvalitative interessentanalyser. Vi arbeider med kvantitative data igjennom opinionsundersøkelser der vi samarbeider med BTF Innsikt om segmenterte målinger (se nærmere om Sosisoraster), og vi har tilgang til Big Data analyse igjennom vårt analyseverktøy, Q-Ball (se nærmere om Q-Ball).

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO