Zynk Communication & Leadership

×
Foto: Ilja C. Hendel

Anniken Haugen Jebsen

Daglig leder, Partner

Anniken Haugen Jebsen er partner og daglig leder i Zynk, og ansvarlig for flere av selskapets nøkkelkunder innen energibransjen og har spesialisert seg på selskaps-, leder- og krisekommunikasjon. Som rådgiver i Zynk har hun håndtert et bredt spekter av oppdrag, fra eksternkommunikasjon rundt finansielle transaksjoner, kriser og posisjonering via internkommunikasjon i forbindelse med endringsprosjekter og utvikling og implementering av ny visjon og nye verdier, og lederkommunikasjon. Anniken Haugen Jebsen begynte som rådgiver i Zynk i januar 2012 og ble partner i januar 2015. I februar 2017 tok Jebsen over som daglig leder i Zynk.

Jebsen kom til Zynk etter å ha jobbet ti år i Dagens Næringsliv. Der var hun blant annet gravejournalist i DN Lørdag, redaksjonssjef for livsstilredaksjonen og prosjektleder for utviklingen av magasinet D2. Hun har tidligere erfaring som økonomijournalist i NRK og var med på oppstarten av nettavisen til The Guardian i Storbritannia.

Jebsen har en mastergrad i internasjonal nyere historie fra London School of Economics og en bachelor i kommunikasjon fra Goldsmiths College ved University of London.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO