Zynk Communication & Leadership

×
Foto: Ilja C. Hendel

Olav Magnus Linge

Rådgiver

Olav Magnus Linge er rådgiver i Zynk og jobber med samfunns- og myndighetskontakt. Linge har bred erfaring med politisk kommunikasjon, analysearbeid og strategiutvikling. Han kom til Zynk i november 2016.

Før han startet i Zynk jobbet Linge i ti år med politiske prosesser, kampanjer og utredningsarbeid på Stortinget, i regjeringen og i Sosialistisk Venstreparti og Sosialistisk Ungdom. Olav Magnus Linge har blant annet vært leder for Sosialistisk Ungdom og medlem av SVs sentralstyre, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet og politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe. Linge har en bachelorgrad i historie fra Universitet i Oslo.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO