Zynk Communication & Leadership

×
Foto: Ilja C. Hendel

Fredrick Tønsvoll Mortvedt

Rådgiver

Fredrick Tønsvoll Mortvedt er rådgiver i Zynk med hovedvekt innenfor research og analyse av næringsliv, politikk, stordata, medier, kommunikasjonsrådgiving og strategiutvikling. Fredrick startet i Zynk februar 2018.

Fredrick har bred presseerfaring fra å dekke politikk og økonomi til debattjournalistikk. Han har blant annet vært researcher i Dagsnytt 18 i NRK, hvor han jobbet tett med stortingsvalget 2017.

Under studietiden var Fredrick leder for debattkomitéen og styremedlem i Studentersamfunnet i Bergen, hvor han var redaksjonelt ansvarlig for over 20 offentlige debatter i året. Han har også vært frivillig i informasjonsgruppen og oslogruppen i Raftostiftelsen og er redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst.

Fredrick har studert samfunnsøkonomi og politisk filosofi ved Universitetet i Bergen og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO