Zynk Communication & Leadership

×
Foto: Ilja Hendel

Per Olav Myhre

Rådgiver

Per Olav Myhre er rådgiver i Zynk innenfor selskapskommunikasjon. Han startet i Zynk i august 2015. Myhre har tidligere innehatt en rekke verv, blant annet som leder for BI Studentsamfunn Trondheim, leder for BI Studentsamfunn Sentralstyret og leder for Næringslivsdagene ved BI Oslo. Han har sittet som styremedlem ved Handelshøyskolen BI og som medlem av valgkomiteen med ansvar for å rekruttere eksterne styremedlemmer til stiftelsens styre. Myhre var i 2014 med i nominasjonskomiteen som rekrutterte ny rektor til Handelshøyskolen BI. Fra tidligere av har han blant annet jobbet ved avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt ved BI Oslo. Han er i dag styremedlem i StudConsult AS.

Myhre har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra BI Oslo og en bachelorgrad i økonomi, med spesialisering i bedriftsutvikling, fra BI Trondheim.

Top of page

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO