Zynk Communication & Leadership

×
Foto: Ilja C. Hendel

Tor Arne Olsen

Rådgiver

Tor Arne Olsen er ansvarlig for fagområdet finansiell kommunikasjon i Zynk. Han har mer enn 20 års erfaring fra alle sider av kommunikasjonsfaget. I Zynk bistår han selskaper med blant annet selskapskommunikasjon, krisehåndtering og issue-management, børsintroduksjoner og andre finansielle transaksjoner. Olsen bistår også med utvikling av kommunikasjonsstrategier, med IR-tjenester og mediehåndtering.

Olsen kom til Zynk i mars 2017 og kom da fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i det børsnoterte Agasti/Obligo-systemet, der han som medlem av konsernledelsen var sentral i restruktureringen av Acta-systemet og håndtering av media, tilsynsmyndigheter, kunder og ansatte.

Tor Arne Olsen var i ti år pressetalsmann og informasjonsdirektør ved Oslo Børs, der han opparbeidet seg betydelig medieerfaring og børskompetanse. Olsen har også vært kommunikasjonssjef i First Securities/Swedbank, og har samlet sett en unik og bred erfaring fra børs- og kapitalmarkedet.

Olsen har utdannelse innen informasjon- og samfunnskontakt ved Norges Markedshøyskole/BI.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO