Zynk Communication & Leadership

×
Foto: Ilja C. Hendel

Guri Størvold

Partner

Guri Størvold er rådgiver og ansvarlig for Zynks kunder innen blant annet samferdsel og industri. Hun jobber med prosjekter innen posisjonering og omdømme, samfunns- og myndighetskontakt og medie- og krisekommunikasjon. Som rådgiver i Zynk har hun løst en rekke krevende kommunikasjonsutfordringer for kunder i privat, offentlig og ideell sektor, med særlig vekt på problemstillinger i skjæringspunktet mellom marked og politikk. Størvold begynte som rådgiver i Zynk i august 2012.

Størvold har 20 års erfaring fra organisasjonsledelse, politikk og rådgivning. Hun har i tolv år vært rådgiver for toppledere i norsk politikk i Storting og regjering i krevende situasjoner. Bakgrunnen som statssekretær i Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har gitt henne en bred samfunnsforståelse og fagkunnskap i tillegg til erfaring med mediehåndtering, strategi og krise. Størvold har jobbet i nyhetsavdelingen i NRK og har innehatt en rekke verv som blant annet kommunestyrerepresentant i Steinkjer, leder av Norges Bygdeungdomslag og styremedlem i Norges Bondelag. Hun er i dag styremedlem i NorgesGruppen. Størvold ble partner i Zynk i januar 2017.

Størvold har studert statsvitenskap ved NTNU og ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO