Zynk Communication & Leadership

Om Zynk

Om Zynk

Zynk er et strategisk og spesialisert kommunikasjonsbyrå som konsentrerer seg om fire tjenesteområder; posisjonering og omdømme, leder- og endringskommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt, og krisekommunikasjon og mediekontakt. Vi har som ambisjon å være den ledende kraften i utviklingen på disse fagfeltene.

Vi er overbevist om at strategisk kommunikasjon kombinert med god virksomhetsforståelse og ledererfaring er kritisk for å realisere virksomhetens mål. Gjennom langsiktige partnerskap med våre kunder, et tydelig topplederperspektiv, kommunikasjonsfaglig innsikt, erfaring og gjennomføringsevne, vil vi bidra til at de store målene nås, og at de nås raskere og mer effektiv enn hva som ellers ville vært tilfellet.

Langsiktig partnerskap

Vi jobber i team med kunden og vil sørge for at kunden utvikler seg og blir stadig bedre rustet til å nå egne mål. Vår ambisjon er å være langsiktige partnere for våre kunder og sammen med dem skape sterke effekter over tid. De fleste av våre kunder er relasjoner vi har hatt i mange år, for ikke å si tiår.

Topplederperspektiv

Vi hjelper kundene å nå forretningsmessige mål ved hjelp av strategisk kommunikasjon. Det krever ikke bare samfunns- og forretningsforståelse, men også god organisasjonsforståelse og evnen til å ha et topplederperspektiv. Vi har lang erfaring både som ledere og som rådgivere for toppledere. I tillegg gjennomfører vi undersøkelser om topplederes agenda og topplederes omdømme.

Kommunikasjonsfaglig innsikt

Zynk går inn i prosjekter med fokus på å forstå din virksomhet, din bransje og ditt marked. Aller viktigst: De rådene vi gir, er faglig dokumentert. I en kunnskapsbasert rådgivningsorganisasjon som Zynk er læring den viktigste verdidriveren. Vi jobber systematisk med å holde oss oppdatert innen kommunikasjonsfaget og tilstøtende fagområder. Skal vi ha noe å tilføre kundene våre, må vi ligge i forkant. Det gjelder å være der pucken kommer!

Gjennomføringsevne

Selv den beste strategi duger ikke i skuffen. Vi vil ikke gi oss før den strategien du velger, blir implementert, og er like opptatt av selve gjennomføringen som av å lage strategiene. Det siste kapittelet i alle strategier vi leverer, vil alltid være en implementeringsplan med gjennomførbare tiltak og en realistisk organisering, fremdrift og budsjett. Ved behov leier vi også ut rådgivere til kundene en periode som bistand i implementeringsarbeidet.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO