Zynk Communication & Leadership

Om Zynk

Om Zynk

Zynk er et strategisk analyse- og rådgivningsmiljø med hovedvekt på fem tjenesteområder; posisjonering og omdømme, leder- og endringskommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt, krisehåndtering og mediekontakt og finansiell kommunikasjon.

Vi kombinerer kunnskap om strategisk kommunikasjon med analytiske metoder og en god forretnings- og samfunnsforståelse. Dette gjør oss i stand til å hjelpe våre kunder med å realisere virksomhetens mål.

Langsiktig partnerskap og gjennomføringsevne

Vi jobber i team med kunden og sørger for at kunden utvikler seg og blir stadig bedre rustet til å nå sine mål. Vi skal være langsiktige partnere med kundene og sammen skape de gode resultatene. Vårt mål er å bistå kundene i alle faser av et kommunikasjonsløp, fra analysefasen til strategiutviklingen og gjennom hele implementeringsfasen. Våre kunderelasjoner strekker seg vanligvis over flere år, og flere kunder har vært tilknyttet Zynks rådgivere i tiår.

Kommunikasjonsfaglig utvikling og innsikt

Vi er et kunnskapsbasert rådgivningsmiljø og kontinuerlig læring er avgjørende. Vi jobber systematisk med å utvikle kommunikasjonsfaget, ta i bruk ny metodikk og utvide vår egen strategiske verktøykasse. Ett eksempel er lanseringen av Q-Ball, et big data-verktøy som hjelper oss å teste budskap og predikere utvikling i samfunnet og blant forbrukere.

Topplederperspektiv

Vi hjelper kundene å nå forretningsmessige mål ved hjelp av strategisk kommunikasjon. Det krever både samfunns- og forretningsforståelse, men også god forståelse av utvalgte bransjer og evnen til å se problemstillinger fra et topplederperspektiv. Mange av våre konsulenter har ledererfaring, men også erfaring som rådgivere for toppledere, styreledere og ledergrupper. I tillegg gjennomfører vi vår faste topplederundersøkelse der vi hvert år dybdeintervjuer rundt 20 toneangivende toppledere om kommunikasjons-relaterte temaer.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO