Zynk Communication & Leadership

Om Zynk

Om Zynk

Zynk er et strategisk analyse- og rådgivningsmiljø med hovedvekt på fem tjenesteområder; posisjonering og omdømme, leder- og endringskommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt, krisehåndtering og mediekontakt og finansiell kommunikasjon.

Vi kombinerer kunnskap om strategisk kommunikasjon med analytiske metoder og en god forretnings- og samfunnsforståelse. Dette gjør oss i stand til å hjelpe våre kunder med å realisere virksomhetens mål.

Langsiktig partnerskap og gjennomføringsevne

Vi jobber i team med kunden og sørger for at kunden utvikler seg og blir stadig bedre rustet til å nå sine mål. Vi skal være langsiktige partnere med kundene og sammen skape de gode resultatene. Vårt mål er å bistå kundene i alle faser av et kommunikasjonsløp, fra analysefasen til strategiutviklingen og gjennom hele implementeringsfasen. Våre kunderelasjoner strekker seg vanligvis over flere år, og flere kunder har vært tilknyttet Zynks rådgivere i tiår.

Kommunikasjonsfaglig utvikling og innsikt

Vi er et kunnskapsbasert rådgivningsmiljø og kontinuerlig læring er avgjørende. Vi jobber systematisk med å utvikle kommunikasjonsfaget, ta i bruk ny metodikk og utvide vår egen strategiske verktøykasse. Ett eksempel er lanseringen av Q-Ball, et big data-verktøy som hjelper oss å teste budskap og predikere utvikling i samfunnet og blant forbrukere.

Topplederperspektiv

Vi hjelper kundene å nå forretningsmessige mål ved hjelp av strategisk kommunikasjon. Det krever både samfunns- og forretningsforståelse, men også god forståelse av utvalgte bransjer og evnen til å se problemstillinger fra et topplederperspektiv. Mange av våre konsulenter har ledererfaring, men også erfaring som rådgivere for toppledere, styreledere og ledergrupper. I tillegg gjennomfører vi vår faste topplederundersøkelse der vi hvert år dybdeintervjuer rundt 20 toneangivende toppledere om kommunikasjonsrelaterte temaer (link til topplederundersøkelsene 2015 og 16).

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO