Zynk Communication & Leadership

Etikk og verdier

Etikk og verdier

Vi jobber for og med kunden, på kundens premisser. Vi gir ærlige råd til kundene og bygger gode holdninger internt gjennom løpende etikk- og dilemmadiskusjoner.

Vi følger seks enkle, etiske leveregler:

  • Vi følger norsk lov og normene for god atferd i norsk samfunns- og næringsliv.
  • Vi opptrer i kundens og Zynks beste interesse.
  • Vi opptrer med integritet og habilitet.
  • Vi er diskret og beskytter konfidensiell informasjon.
  • Vi er åpne om hvilke interesser vi representerer når vi kontakter medier og myndigheter.
  • Vi avklarer mulige konflikter med både eksisterende og nye kunder.

Vi følger ellers bransjens etiske retningslinjer som beskrevet hos bransjeforeningen KOMM

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO