Zynk Communication & Leadership

Etikk og verdier

Etikk og verdier

Zynk har som mål å bli en betrodd rådgiver for alle sine kunder. Vi jobber for og med kunden, på kundens premisser. Vi søker alltid å være en ærlig rådgiver i møte med kunden, og vi er opptatt av å bygge gode holdninger gjennom en løpende diskusjon av etiske forventninger og dilemmaer.

Derfor har vi derfor utviklet seks enkle leveregler fremfor et komplisert etisk regelverk:

  • Vi følger norsk lov og normene for god atferd i norsk samfunns- og næringsliv.
  • Vi opptrer i kundens og Zynks beste interesse.
  • Vi opptrer med integritet og habilitet.
  • Vi er diskret og beskytter konfidensiell informasjon.
  • Vi er åpne om hvilke interesser vi representerer når vi kontakter medier og myndigheter.
  • Vi avklarer mulige konflikter med både eksisterende og nye kunder.

Vi følger ellers bransjens etiske retningslinjer som beskrevet hos bransjeforeningen KOMM

Top of page

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO