Zynk Communication & Leadership

OSLO CRISIS MANAGEMENT CONFERENCE 10.02.2017

OSLO CRISIS MANAGEMENT CONFERENCE 10.02.2017

Oslo Crisis Management Conference (OCMC) arrangeres i år for tredje gang. I 2017 setter vi datasikkerhet og compliance på agendaen, to høyaktuelle problemstillinger for dagens virksomheter. Både den amerikanske valgkampen og en rekke norske virksomheter har opplevd dataangrep og hacking den senere tiden. Likevel er bevisstheten rundt disse truslene relativt begrenset, og det øves i liten grad på hvordan denne typen kriser skal håndteres.

Samtidig har tilfeller av alvorlig korrupsjon de siste årene satt sitt preg på enkelte store, norske virksomheter. Dette har ført etterlevelse av etiske regelverk, populært kalt compliance, øverst på agendaen hos både media, politikere og næringsliv. På seminaret diskuterer vi denne typen problemstillinger, og presenterer unik innsikt i hvordan toppledere tenker og prioriterer i en krise.

Vi ser frem til en spennende konferanse med aktuelle tema, relevante foredragsholdere og gode diskusjoner med og mellom ledere fra ulike virksomheter.

 

PROGRAM FOR DAGEN 

08:30 Registrering og kaffe

09:00 Velkommen til OCMC 2017 ved Anders Ljunggren, Pilotech

09:15 Toppleder i krise ved Claus Sonberg, ZYNK

09:45 Mørketallsundersøkelsen ved Jack Fisher Eriksen, Næringslivets Sikkerhetsråd

10:15 Pause 

10:30 Økt bevissthet om sikkerhet ved Tore Orderløkken, Evry

11:10 Brukeren er det svakeste punkt ved Ole Tom Seierstad, Microsoft Norge

11:50 Lunsj 

12:30 Ting går galt – hva kan jeg gjøre for å minimere ansvaret? Ved Thomas Skjelbred, Wiersholm

13:15 Erfaring fra virkelige hendelser ved Preben Gustavsen, SopraSteria

13:45 Lær av dine kriser! Ved Anders Ljunggren

14:00 Oppsummering og avslutning ved Claus Sonberg og Anders Ljunggren

14:30 Pilotech Partner Session ved Anders Ljunggren

 

Sted: Thon Hotel Bristol, Kristian IV Gate 7, Oslo

Tid: Fredag 10. februar, kl. 08:30 – 14:15

Påmelding sendes til js@zynk.no 

Nyheter

Share this:

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO