Zynk Communication & Leadership

Oslo Crisis Management Conference 2018

Oslo Crisis Management Conference 2018

Fredag 9. februar 2018 inviterer ZYNK og Pilotech til Oslo Crisis Management Conference.  Det er fjerde året på rad at konferansen arrangeres, og i år setter vi Big Data og krisehåndtering på agendaen.

Dataangrep og annen cyberkriminalitet er rykket høyt opp i de fleste virksomheters risikovurdering. Big Data representerer store trusler, men byr også på nye muligheter for å håndtere kriser. Ny personvernlovgivning (GDPR) stiller for eksempel nye krav til håndtering og kommunikasjon i situasjoner der personopplysninger kan være på avveie. Samtidig gir stordata og kunstig intelligens unike muligheter til å profesjonalisere kriseberedskapen og kommunikasjonen i en krise.

Dato: Fredag 9. februar
Tid: kl 8.30-14.00
Sted: Thon Hotel Bristol, Kristian IV Gate 7, Oslo

 

PROGRAM FOR DAGEN

08:30-09.30: Bransjespesifikke diskusjoner (med frokostservering)

  • Luftfart (ledes av ZYNK)
  • Industri (ledes av Safetec)
  • IT /Telecom (ledes av Pilotech)

09:30-09:45: Pause

09:45-10:00: Velkommen til OCMC 2018 v/ Anders Ljunggren, Pilotech

10:00-10:40: Myndighetshåndtering av IKT-hendelser v/ Steffen Ousdal, Politiet

Steffen Ousdal er seksjonssjef for beredskapsseksjonen i Politiets avdeling for politiberedskap og krisehåndtering. Han deler norsk politis vurdering av cyberrisikoen for norske virksomheter

10:40-11:20: Sårbarhet, digital sorgløshet og beredskap før det smeller v/ Arthur Gjengstø, BDO

BDOs undersøkelser viser at mange ledere frykter dataangrep. Digitalisering har gitt oss muligheter til å ta i bruk ny teknologi, øke våre digitale verdier og knytte IT-systemer sammen, samtidig fører det med seg nye sårbarheter. Hva kan vi gjøre for å ruste oss for disse sårbarhetene på et tidlig tidspunkt? Og er det godt nok det vi gjør?

Arthur Gjengstø er en del av ledelsen i BDO CERT, det første private selskapet som er godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet som leverandør av tjenester for håndtering av IKT-hendelser. Han har lang ledererfaring fra offentlige sikkerhetsmyndigheter og har blant annet vært ansvarlig for Norges vassdrags- og energidirektorat sin oppfølging av energibransjens arbeid med forebyggende sikkerhet og beredskap. I tillegg har Arthur vært en del av toppledergruppen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og sekretariatsleder for Sårbarhetsutvalget.

11:20-11:45: Stordata og kriseledelse v/ Claus Sonberg, ZYNK

Hvordan kan stordataanalyse benyttes i identifisering av risiko, håndtering av kriser og gjenvinning av tillit og omdømme etter en krise?

Claus Sonberg er partner i ZYNK og en av landets mest erfarne kriserådgivere. Han har bakgrunn  som rådgiver for 22.juli-kommisjonen og medlem av strategisk krisegruppe i SAS.

11:45-12:30: Lunsj

12:30-13:15: 2018, the year of ??? v/ Martin Overton, AIG (London)

2017 var året for «business interruption» med utbredte dataangrep, som Wannacry, NotPatya og andre randsomwareangrep. Det var også et år der skytjenester ble hacket, og der selskapene bak tjenestene ble presset for penger. Hva vil 2018 bringe? Hvilke globale risiki og angrep ser vi komme? Hva kan du gjøre for å begrense sjansen for at din virksomhet blir rammet?

Martin Overton har 30 års erfaring som Cyber Risk Ekspert i AIG, IBM og Royal Sun Alliance. Han er en erfaren internasjonal foredragsholder og foreleser. Martin jobber nå som Cyber Risk Technical Specialist for AIG, der han er ansvarlig for rådgivning av AIGs kunder og forsikringsagenter om hvordan de kan styrke sin IT-sikkerhet og håndtere cyberangrep.

13:15-13:40: InSight gir kunnskap v/ Anders Ljunggren, Pilotech

Anders Ljunggren viser hvordan kriseverktøyet InCaseIT vil kunne benyttes til å identifisere beste praksis innen kriseberedskap og krisehåndtering etter hvert som flere og flere kunder benytter systemet.

Anders var med å starte Pilotech, og er i dag Vice President i selskapet. Han har mer enn 20 års erfaring fra internasjonale B2B virksomheter innen telecom, software, IT og industri.

13:40-14.00: Avsluttende kommentarer og oppsummering av diskusjonene

 

Meld deg på her.

 

Dersom du ønsker hotellovernatting på Hotel Bristol i forbindelse med konferansen, oppgi koden 080218PILO ved bestilling.

Nyheter

Share this:

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO