Zynk Communication & Leadership

Solid resultat og lederskifte i ZYNK

Solid resultat og lederskifte i ZYNK

Oslo, 20. februar 2017 – Kommunikasjonsbyrået ZYNK leverte et resultat på 18 millioner kroner før skatt i 2016, en økning på 14 prosent sammenlignet med året før. Samtidig annonserer ZYNK at partner Anniken Haugen Jebsen overtar som daglig leder etter Claus Sonberg, som blir styreleder i byrået.

– Vi har nådd en størrelse som krever mer tid til daglig ledelse, og er kommet til at jeg bruker tiden best på kunder og forretningsutvikling. Anniken er svært godt rustet til å overta den daglige ledelsen i ZYNK, og demonstrerte raskt sine kvaliteter som betrodd rådgiver og kollega da hun ble ansatt i 2012. Hun var en av ZYNKs aller første medarbeidere, og de siste to årene har hun også vært en viktig bidragsyter i partnerskapet, så valget var enkelt, sier Claus Sonberg, styreleder i ZYNK.

Anniken Haugen Jebsen kom til ZYNK fra Dagens Næringsliv i 2012 og var den første rådgiveren som ble tatt opp som partner i ZYNK.

– Det å få være med på å bygge opp ZYNK har vært fantastisk spennende og lærerikt. Det er derfor nå en ekstra stor ære å få tilliten til å overta ledelsen av byrået med Norges aller flinkeste og hyggeligste rådgivere. Jeg gleder meg til oppgaven, og til å fordele tiden mellom ZYNKs kunder og den daglige ledelsen av byrået, sier daglig leder, Anniken Haugen Jebsen.

Byråinntekten i 2016 endte på 40,5 millioner kroner mot 38,9 millioner kroner året før. Det tilsvarer en omsetningsvekst på fire prosent, mens lønnsomheten steg med 14 prosent sammenlignet med 2015.

– Det ligger både veldig mye hardt arbeid, men også et sterkt samhold og lagånd bak disse resultatene. Året har vært preget av svært spennende oppdrag og til tider lange dager for alle ZYNKs rådgivere. Vi konsentrerer oss om å være i posisjon til å være rådgivere i saker som er relevante for toppledelsen hos våre kunder, og å alltid gjøre en best mulig jobb. Da kommer også resultatene, sier Anniken Haugen Jebsen.

ZYNK spesialiserer seg på leder- og endringskommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt, posisjonering og omdømme og kriseberedskap.

ZYNK gjennomfører årlig en kvalitativ topplederundersøkelse om ulike kommunikasjonsrelaterte temaer. I 2016 intervjuet byrået et 20-talls norske toppledere som har ledet virksomheter gjennom store kriser. Undersøkelsene har gitt ZYNK unik innsikt i hvordan toppledere tenker og prioriterer, og har vært en viktig driver for å gjøre byrået stadig mer relevant for rådgivningsoppdrag på toppledernivå.

– Toppleder i krise-undersøkelsen har endret hvordan vi gir råd i en krisesituasjon og hvordan vi planlegger, gjennomfører og evaluerer beredskapsøvelser. Vi er blitt enda mer bevisste kompleksiteten og alle de ulike dilemmaene og avveiningene en toppleder i dag står overfor, ikke minst i en krise, sier Claus Sonberg, som er en av landets mest erfarne kriserådgivere.

 

For ytterligere kommentarer eller spørsmål, vennligst kontakt Anniken Haugen Jebsen på tlf 932 56 373.

Nyheter

Share this:

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO