Zynk Communication & Leadership

Finansiell kommunikasjon

Åpen, presis og konsistent informasjon til finansmarkedet bygger tillit og troverdighet, og er svært verdiskapende. Zynk bistår en rekke selskaper med kommunikasjonsrelaterte problemstillinger knyttet til børsnoteringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner.

Vi har noen av Norges største børsnoterte selskaper på kundelisten, men også flere små og mellomstore selskaper. Vi bistår våre kunder med løpende IR-arbeid, samt analyser, strategier og operativ bistand for å sørge for god kommunikasjon med investorer, analytikere og andre aktører i et komplekst og internasjonalt finansmarked.

Våre erfarne rådgivere har solid finanskompetanse og god forretningsforståelse. I kombinasjon med betydelig praktisk og operativ kommunikasjonserfaring fra næringslivet er vårt mål å være en verdifull samarbeidspartner og støtte for våre kunder.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO