Zynk Communication & Leadership

Krisehåndtering og mediekontakt

Våre rådgivere har jobbet med noen av de største krisene som har rammet bedrifter i Skandinavia. Vi gir råd til våre kunder om hvordan man bygger en god beredskap, håndterer en krise når den inntreffer, og jobber systematisk med å gjenvinne tillit etter en krise.

Vår erfaring og filosofi er at en krise krever både god kriseledelse og god kommunikasjon og interessenthåndtering. Derfor trener vi våre kunder i og gir dem råd om både kriseledelse og krisekommunikasjon. God samhandling innad i kriseorganisasjonen er like viktig som god kommunikasjon med de viktigste interessentene, som ansatte, pårørende, medier, myndigheter og kunder.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO