Zynk Communication & Leadership

Leder- og endringskommunikasjon

Uansett om utfordringen er implementering av ny strategi, integrasjon av virksomheter, et endringsprosjekt eller løpende forbedringsarbeid, er lederen den viktigste og mest effektive kanalen for internkommunikasjon.

Sammen med toppledelsen er mellomledelsen nøkkelen til at alle trekker i samme retning – med engasjement. Det er også på dette området vi ser at behovet for forbedring er størst i norske og internasjonale virksomheter, og effekten av god kommunikasjon har størst innvirkning på måloppnåelse. Gjennom tydelig kommunikasjon av mål og retning og involvering av medarbeiderne i hva de kan gjøre for å bidra til gjennomføring av strategien, kan man bidra til at både endring og forbedring gjennomføres raskere og mer effektivt – med målbare resultater på bunnlinjen.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO