Zynk Communication & Leadership

Posisjonering og omdømme

Hvordan din virksomhet blir oppfattet av andre, påvirker deres atferd overfor deg. Omdømmearbeid er ikke en øvelse i å generere medieomtale, men en systematisk tilnærming til hvordan du kan skape oppfatninger som gjør at andre anbefaler deg, kjøper av deg, investerer i deg og har lyst til å jobbe for deg.

Vi tilbyr kundene våre omdømmeanalyser, posisjonerings- og omdømmestrategier og rådgivning i gjennomføringsfasen. I tillegg er vi rådgivere og sparringpartnere for kunder som skal organisere og utvikle en moderne og effektiv kommunikasjonsavdeling.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO