Zynk Communication & Leadership

Samfunns- og myndighetskontakt

Både private og offentlige virksomheter har et stort behov for å gjøre seg forstått i samfunnet. Vi har bred erfaring med samfunnsdialog og myndighetskontakt med politiske myndigheter, embetsverk og interessegrupper.

Vi gir våre kunder råd om god myndighetskontakt knyttet til en konkret regulering eller generell posisjonering. Våre rådgivere har også stått bak noen av myndighetenes største informasjonskampanjer rettet mot hele befolkningen. Vår erfaring er at samfunns- og myndighetskontakt sjelden dreier seg om å ha rett, men om å få rett, ganske enkelt fordi politikk ikke er en eksakt vitenskap med et fasitsvar.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO