Zynk Communication & Leadership

Video fra toppleders omdømme-foredrag

Video fra toppleders omdømme-foredrag

Claus holdt innlegg om toppleders omdømme på Kommunikasjonsdagen 2015, arrangert av Kommunikasjonsforeningen.

Han presenterte resultatene av en ny, global undersøkelse om toppleders omdømme. Undersøkelsen viser at toppleder står for 50 prosent av en virksomhets omdømme. Han presenterte også de foreløpige resultatene av Zynks pågående undersøkelse om «Topplederes agenda – og betydningen av kommunikasjon». Zynk er i fred med å sluttføre dybdeintervjuer blant 30 av Norges viktigste toppledere. Noen foreløpige resultater kan du se i videoen og presentasjonen av foredraget her.

(hentet fra kommunikasjon.no)

 

Slideshare-presentasjon:

Nyheter

Share this:

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO