Zynk Communication & Leadership

Zynk lanserer big data-analyseverktøy

Zynk lanserer big data-analyseverktøy

– Big data endrer spillet

 

Oslo/Arendal 15. august 2017 –

Zynk lanserer big data-analyseverktøyet, Q-ball, som er utviklet av det svenske kommunikasjons- og trendanalysebyrået, Quattroporte. Analyseverktøyet benyttes av flere av Sveriges og verdens ledende virksomheter og merkevarer. Zynk har investert i underkant av en million kroner i lisens- og utviklingskostnader i den norske versjonen av Q-ball, og har enerett i Norge.

– Q-ball bruker setningsanalyse og en unik prediktiv algoritme for å fange opp holdninger, strømninger og tendenser i befolkningen, basert på store mengder data om hva som skrives på internett og i sosiale medier. Algoritmen er basert på psykologiske beslutningsmodeller og gjør det mulig å predikere fremtiden, forklarer partner Peter Majanen i Quattroporte.

Majanen er tidligere analysesjef i Gallup og forskningsssjef i Demoskop, Sveriges mest kjente markedsanalysebyrå. Han har ledet utviklingen av Q-ball, som har et kildegrunnlag bygd på 120 millioner utvalgte nettsider og 2 milliarder poster i sosiale medier, hvorav 30 millioner norske nettsider og flere titalls millioner tweets.

– Gjennom å analysere store datamengder basert på hva folk skriver på internett og i sosiale medier får man en annen innsikt enn i tradisjonelle meningsmålinger, der folk ikke alltid svarer ærlig. Q-ball gjør det dessuten mulig å gjøre analyser i realtid, sier Majanen.

Quattroporte var et av svært få analysemiljøer i verden som tidlig forutså Brexit og at Donald Trump ville bli president i USA. I forbindelse med Arendalsuka vil Quattroporte og Zynk presentere analyser om hvem som gjorde det best i partilederdebatten, hvilke saker som er viktigst for velgerne og hvilke partier som ligger best an til å gjøre et godt valg. Q-ball benyttes imidlertid i hovedsak til andre ting enn å spå politiske resultater.

– Q-ball kan brukes til blant annet omdømme- og effektmålinger, trendanalyser og budskapstesting, gjennom å analysere hvordan ulike budskap og talspersoner oppfattes i befolkningen. Q-ball gir dokumentasjon og et unikt beslutningsgrunnlag til bruk i strategi- og forretningsutvikling, risikoanalyse og budskapsutvikling, sier Sonberg.

Lanseringen av big data analyse er et ledd i en større satsing på analyse i Zynk. Byrået tilbyr blant annet segmenterte analyser basert på sosioraster og kvalitative interessent- og omdømmeanalyser.

– Analyse, innsikt og dokumentasjon er selve kjernen i Zynks strategi for å komme enda tettere på kundene og problemstillingene og enda bli enda mer relevante som rådgivere i spørsmål som opptar toppledere og styrer. Dette er grunnen til at vi i år har valgt å investere både tid og penger i å utvikle nye analytiske verktøy for Zynk og kundene våre, sier daglig leder og partner Anniken Jebsen i Zynk.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Daglig leder Anniken Jebsen på mobil +47 932 56 373

Nyheter

Share this:

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO