We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Nyhet

2020: Zynks beste år etter sterk laginnsats

Analyse – og rådgivningselskapet Zynk endte koronaåret med å levere sitt hittil beste resultat med en byråinntekt på over 50 millioner kroner og et resultat før skatt på 22,6 millioner.

- De gode resultatene skyldes først og fremst en real dugnad med mye jobbing og godt samhold fra alle våre medarbeidere. Til tross for et krevende år med hjemmekontor, barn på hjemmeskole og sosialt underskudd hos ekstroverte teammedlemmer, klarte vi å holde både humøret og det faglige nivået oppe. Og det er dette som har betalt seg i form av et godt resultat og en styrket posisjon, sier daglig leder og partner i Zynk, Guri Størvold.

I det som var et urolig år for mange, opplevde Zynk aldri noen nedgang i aktiviteten. Oppdrag som falt bort da Norge måtte stenge ned, ble erstattet av andre prosjekter, særlig innen lederkommunikasjon og myndighetskontakt knyttet til krisepakker. Permitteringer av ansatte i Zynk var aldri aktuelt.

- Det vi som alle andre merket med koronaen, var at vi måtte digitalisere oss sammen med kundene. Innovasjonsgraden økte og vi har utviklet nye tjenester og måter å levere disse på. Vi har derfor i praksis kommet styrket ut av året både faglig og i form av nye og bedre tjenester, sier Størvold.

Til tross for et krevende år med hjemmekontor, barn på hjemmeskole og sosialt underskudd hos ekstroverte teammedlemmer, klarte vi å holde både humøret og det faglige nivået oppe. Og det er dette som har betalt seg i form av et godt resultat og en styrket posisjon

Guri Størvold, Daglig leder og partner i Zynk

Zynk har ved inngangen til det nye året vunnet flere store og viktige kunder, bl.a. Equinor og IKEA. Dette er et resultat av et betydelig arbeid som ble gjort i 2020 for å styrke selskapets posisjon innen klima/energi, bærekraft og retail. Selskapet har fortsatt å investere i analysetjenester basert på stordata og maskinlæring, og merket stor interesse for disse verktøyene også i et år hvor korona var hovedfokus for mange. Det har vært viktig for rådgivnings – og analyseselskapet å satse på systematisk kunnskapsbygging blant annet innenfor bærekraft og grønn industri gjennom pandemiåret.

-I den grad korona påvirket oss, var det at vi ble for konservative i rekrutteringen. Vi har derfor nå et betydelig behov for flere rådgivere innen områder som klima og energi, leder – og endringskommunikasjon og selskapskommunikasjon. Vi skal bruke året på å vokse, jobbe beinhardt og snart møtes på kontoret for å løse kundenes utfordringer – og ha det gøy sammen, sier Størvold.

Nøkkeltall

2019

2020

Byråinntekt

(Omsetning minus varekostnader)

49,6 mill.

50,9 mill.

(Omsetning)

58,7 mill.

54,7 mill.

Resultat før skatt

20,2 mill.

22,6 mill.


Les Kampanje omtale saken her (bak betalingsmur).

Foto: Anita Arntzen

  • Nyhet
Vi søker erfarne rådgivere!

Ønsker du å utvikle din analyse- og rådgivingskompetanse gjennom å jobbe med noen av Norges mest krevende kunder, spennende prosjekter og betrodde og hyggelige rådgivere?

Les mer
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>