We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Hva blir de nye bærekraftsdebattene?

Hva blir de nye bærekraftsdebattene, og hvordan bør næringslivet forberede seg?

Skolestreik for klimaet, flyskam og vindkraftmotstand. Er samfunnsdebatten om klima og bærekraft ved et vendepunkt? Hvilke bærekraftstemaer vil vokse mest de nærmeste årene og hva er de underliggende holdningene og verdiene i befolkningen?

Zynk presenterer en analyse av data fra mer enn 40 millioner norske websider og 25 millioner sosiale medieposter om hva som er de viktigste trendene og holdningene knyttet til nordmenns økende engasjement for klima og bærekraft. Hva betyr det for norsk politikk, samfunns- og næringsliv? Hva bør din virksomhet gjøre for å møte trendene og holdningene i befolkningen?

Begrenset antall plasser.

Vel møtt!

Arrangement
Onsdag 14. august
kl. 16.30 - 18.00

Torvgata 7, "Bærekraftshuset"
Arendal

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>