We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

BIG DATA BAR: Norske fremtidsnæringer – hvilke er de?

SSBs beregninger viser at norsk eksport må dobles frem mot 2040 for å opprettholde velferden på dagens nivå. Hva må gjøres for at Norge skal lykkes med denne utfordringen? Kan stordataanalyser gi svar på hva som blir de norske fremtidsnæringene?

Zynk presenterer en stordataanalyse om morgendagens nærings- og arbeidsliv. Analysen etterfølges av et innlegg av Sjømat Norge og en næringspolitisk debatt.

Stordataanalyse: Fremtidens nærings- og arbeidsliv
Olav Magnus Linge, rådgiver i Zynk, presenterer en stordatanalyse om morgendagens nærings- og arbeidsliv. Hvilke næringer er fremtidsnæringene og hva er de store trendene i nærings- og arbeidslivet?

Blått taktskifte
Geir Ove Ystmark, adm.dir. i Sjømat Norge, gir oss sine perspektiver på hva som kreves for at norsk sjømatnæring skal nå opp til folks forventinger. Hva må til?

Paneldebatt om fremtidens næringsliv – hvordan sikre vekst?
- Håkon Haugli, adm.dir., Abelia
- Geir Ove Ystmark, adm.dir., Sjømat Norge
- Terje Aasland (Ap), stortingsrepresentant, næringskomiteen
- Tom-Christer Nilsen (H), stortingsrepresentant, næringskomiteen

Debattleder: Elisabeth Skarsbø Moen

Arrangement
Onsdag 15. august
kl. 18.00 - 19.30

No.1 Sportsbar

Langbryggen 3, Arendal

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code -->