We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

BIG DATA BAR: Hvem vinner kommunevalget?

Hvilke saker, partier og politikere trender best et år før kommunevalget?

Zynks stordataanalyseverktøy, Q-ball, predikerte alle hovedtrendene før stortingsvalget 2017. Analysemetoden har predikert riktig resultat i en rekke internasjonale valg det siste året, og forutså tidlig både brexit og Trumps valgseier i USA.

Ved hjelp av en gigantisk database av åpne kilder på tradisjonelle nettsider og i sosiale medier, sentimentanalyse og en unik prediktiv algoritme kan Zynk følge utviklingen i politiske saker og partier – og predikere utfallet i valg.

Vi stiller spørsmålene:
- Hvilke saker er norske velgere mest opptatt av i dag og frem mot valget?
- Hvordan er utviklingen til partiene og hvilke partier trender best?

Vår samarbeidspartner, Enin, vil også presenterer en semantisk analyse av hvilke saker som forbindes med de ulike partiene og politikerne.

De spør:
- Hvem har det reelle sakseierskapet til de viktigste sakene for velgerne?

Velkommen til en unik presentasjon av fremtidsrettet politisk analyse og innsikt!


Arrangement
Tirsdag 14. august
kl. 13.00 - 14.30

No.1 Sportsbar

Langbryggen 3, Arendal

  • Analyse
Stordata-analyse: Norsk politikk ett år før lokalvalget i 2019

Zynk Analyse, Kommunikasjon & Ledelse har i samarbeid med Enin gjennomført en stordata-analyse av politiske saker, partier og trender ett år før lokalvalget 2019.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>