We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Doblet omsetningen av analysetjenester

2018 ble et nok et godt år for Zynk. Analyse og rådgivningsselskapet doblet omsetningen av frittstående analyser. Stordataanalyser, omdømmeanalyser og interessentanalyser står nå for nærmere en femtedel av selskapets omsetning. 2018 ble også året der selskapet gjennomførte en rekke større reposisjoneringsprosjekter for bransjer, næringer og regioner.

Analyse og kommunikasjonsbyrået Zynk rundet av 2018 med det beste resultatet i selskapets historie. Zynk hadde en byråinntekt (omsetning fratrukket omsetning som er gjennomført av underleverandører) på 44,8 millioner kroner, mot 42,1 i 2017, en vekst på 6 prosent. Selskapets resultat før skatt endte på 19,8 millioner kroner, en økning på 13 prosent fra 2017.

- Det er moro å se at beslutningen fra 2017 om å satse tungt på å utvikle analysetilbudet vårt bærer frukter. Vi har opplevd en dobling i omsetningen av analyse fra 2017 til 2018, og opplever stor interesse for både stordataanalyser og andre analysetjenester, sier Anniken Haugen Jebsen, daglig leder i Zynk.

- Strategien om å satse mer på analyse handlet om å ville skille oss fra konkurrentene og bli enda mer relevante for kundene. I en verden med raske og komplekse endringer, blir innsikt og analyse bare viktigere og viktigere som beslutningsgrunnlag, sier Jebsen.

Investeringer for vekst

I 2017 investerte Zynk nærmere en million i utviklingen av den norske versjonen av stordataløsningen, Q-ball. Disse investeringene fortsatte inn i 2018, da Zynk blant annet ansatt en rådgiver med spisskompetanse innen databehandling og statistisk analyse. I 2018 utviklet Zynk Tribe Panel, en segmentert omdømmeundersøkelse for industriselskapet og finansaktører. Denne undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Norsk Industri, Energi Norge og Finans Norge.

- I 2018 har disse investeringene virkelig begynt å betale seg. Interessen for analysetjenester har vært stor, og mange av våre kunder benytter seg av hele spekteret av analyseprodukter, sier Claus Sonberg, styreleder i Zynk.

Zynk forsetter investeringene i digitale analysetjenester og utvikler i disse dager en ny maskinlæringstjeneste i samarbeid med et teknologimiljø med utspring fra Indøk-linjen på NTNU. Zynk er også i dialog med andre teknologimiljøer om utvikling av felles tjenester og samarbeid.

I 2018 har disse investeringene virkelig begynt å betale seg. Interessen for analysetjenester har vært stor, og mange av våre kunder benytter seg av hele spekteret av analyseprodukter, sier Claus Sonberg, styreleder i Zynk.

Anniken Haugen Jebsen, Daglig leder

Nye rekrutteringer bredder kompetansen

Zynk rundet av 2018 og innledet 2019 med å rekruttere to rådgivere fra regjeringsapparatet: Julie Midtgarden Remen og Cecilie Brein-Karlsen, henholdsvis politisk rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet og statssekretær i Finansdepartementet.

- Kampen om de beste kandidatene er hard, og for Zynks del er det en fjær i hatten at to så dyktige kvinner fra regjeringsapparatet valgte Zynk som sin neste arbeidsplass. Vi har med disse rekrutteringene et av de sterkeste teamene innen samfunn og politikk i bransjen, sier Jebsen.

Zynk opplever en økende etterspørsel fra næringsorganisasjoner, næringsklynger, bransjer og regioner for større oppdrag knyttet til reposisjonering og samfunnsposisjonering, og vellykkede rekruttering fra politikk og journalistikk har vært viktig for denne satsingen.

For mer informasjon, kontakt Anniken Haugen Jebsen: 932 56 373 / aj@zynk.no

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>