We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Evaluering er avgjørende for god beredskap

Tiden er inne for å evaluere den fasen av krisen vi har bak oss – og forberede oss for neste.

Forskning viser at et fellestrekk ved store kriser er at samarbeid på tvers skal til for å lykkes med håndteringen. Som 22. juli kommisjonen fastslo, handler det om at ressurser må finne hverandre.

Snakk med folk!

Dette er grunnen til at vi anbefaler å snakke med både interne og eksterne interessenter når virksomheter nå skal evaluere første del av håndteringen av pandemien.

Evaluering bør bygge både på individuelle vurderinger og refleksjoner, og felles forståelse og samsnakking om hva som gikk bra og hva man kan lære av håndteringen. Å snakke sammen bygger relasjoner og gir innsikt i hverandres ståsted for å håndtere en krise. Det bidrar til bedre samhandling.

Ny smittetopp

Gradvis er samfunnet i ferd med å åpnes opp igjen. Vi gleder oss over det, men samtidig må vi forberede oss på en ny smittetopp, som følge av økt sosial kontakt. For å være forberedt, er det viktig å evaluere nå.

Det er viktig å innarbeide læringen i beredskapen for fremtiden. Selv om vi ikke vet hva neste krise blir.

Bakenforliggende årsaker

Nettopp fordi vi ikke vet hva fokuset for en evaluering blir, er det viktig å se på de bakenforliggende årsakene for om noe gikk bra og andre ting gikk mindre bra.

Gjennom vår mangeårig opparbeidelse av kunnskap fra store nasjonale kriser og øvelser, har våre medarbeidere samlet mye læring, som kommer din virksomhet til nytte i en evaluering.

Erfaringsvis er de viktigste læringspunktene knyttet til hvordan man organiserer arbeidet, samhandler innad i beredskapsgruppen og mellom ulike beredskapsgrupper, samt evnen til å tenke verstefallscenarier og iverksette adekvate tiltak for å redusere risiko.

Den totale beredskapen i Norge er avhengig av hver enkelt virksomhets sikkerhetskultur, beredskap og evne til å samarbeide. Å gjennomføre en evaluering nå, vil derfor gjøre oss bedre forberedt på den krisen vi ennå ikke kjenner.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>