We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

FROKOSTSEMINAR: Topplederundersøkelsen 2018 - Toppledere og endring

Vi har intervjuet 30 toppledere i noen av landets største private og offentlig virksomheter om deres perspektiver, tanker og erfaringer med endring og endringsledelse.

Resultatene er interessante og er oppsummert i en rapport som blant annet omhandler:

  • Hvordan endring har transformert toppledernes hverdag
  • Hvordan kulturbygging nå står helt sentralt i alt endringsarbeid
  • Hvordan dette får implikasjoner på hvordan organisasjoner styres og ledes
  • Hvordan lederrollen har endret seg, og hvilke krav som nå stilles til lederne og støttefunksjoner, ikke minst når det gjelder evnen til samarbeid og kommunikasjon
  • Hvordan endringer påvirker styrets sammensetning og arbeid
  • Hvordan staten selv fremstår som en hovedutfordring for endring i offentlig sektor
  • Hvordan kommunikasjonsavdelingene må tenke nytt for å være relevante som samarbeidspartnere for toppsjefen

Zynk inviterer til frokostseminar for å presentere rapporten.

I tillegg til å legge frem rapporten, har vi fått to toppledere med ulike perspektiver til å bidra med sine kommentarer og dele sine personlige tanker og erfaringer om endring:

Konsernsjef Odd Arild Grefstad (Storebrand), leder et finanskonsern som sammen med resten av bransjen utfordres av ny teknologi, økt konkurranse, strammere reguleringer og press på den tradisjonelle verdikjeden.

Skattedirektør Hans Christian Holte (Skattedirektoratet) leder den statlige virksomheten som alle peker på som eksempel på vellykket offentlig endring. Nye utfordringer møtes nå med den mest omfattende reorganiseringen i skatteetatens historie.

Seminaret er relevant for toppledere, styreledere, mellomledere og støttefunksjoner.

Det blir anledning til spørsmål fra salen, både til presentasjonen av rapporten og til de to paneldeltakerne.

Arrangement
Torsdag 1. november
kl. 08.30 - 10.30

(Frokost serveres fra kl 08:00)

Hotel Continental, Teatersalen 1
Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code -->