We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Artikkel

God lederkommunikasjon gjør ansatte mer engasjerte


Bedre kommunikasjonsferdigheter virker positivt inn på medarbeidernes engasjement på jobben. Et samarbeid mellom DNB, Zynk og Therese Bjugstad ved Handelshøyskolen BI har dokumentert den positive effekten av trening og god lederkommunikasjon.

Ledere måles i dag i stor grad på hvordan de kommuniserer. Det er gjennom kommunikasjon de forklarer ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter om virksomhetens strategi. Det er gjennom kommunikasjon ledere motiverer sine ansatte, og får dem til å tro på og arbeide i tråd med strategien. Det er gjennom kommunikasjon ledere må forsvare merkevaren og virksomhetens omdømme, og det er kommunikasjon som er den viktigste innsatsfaktoren med hensyn til å utløse støtte fra myndigheter, samt mobilisere støtte til virksomheten fra eksterne interessentgrupper. Også for å rekruttere de beste hodene er kommunikasjon viktig.

I 2015 dokumenterte Therese Bjugstad den positive effekten av trening og god lederkommunikasjon i en masteroppgave på Handelshøyskolen BI. Bjugstad brukte DNB som casestudie, og fikk tilgang til resultater fra to medarbeiderundersøkelser som finanskonsernet DNB gjennomførte blant sine ansatte i 2013 og i 2015, før og etter gjennomføring av et treningsprogram i utvalgte kommunikasjonsferdigheter i regi av Zynk.

Resultatene var helt tydelige. Lederne som gjennomførte treningen hadde ikke bare blitt flinkere til å kommunisere, bedre kommunikasjonsferdigheter hos lederne førte også til et løft i medarbeidernes engasjement.

Les mer om saken på Kommunikasjonsforeningens nettside her.

Foto: Ilja Hendel

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>