We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Hverdagen som dataanalytiker og rådgiver i Zynk

Zynks Ena Pinjo har blitt intervjuet av Universitet i Oslo om hverdagen som dataanalytiker og rådgiver.

Ena Pinjo jobber primært med innhenting og tolkning av ulik data og er en av to superbrukere i Zynks stordataverktøy Q-ball.

Q-ball er et verktøy som henter inn data fra de fleste åpent tilgjengelige norske websider. Dataene brukes til å analysere samfunnstrender, samt til testing og utvikling av budskap og kommunikasjonsstrategier.

I tillegg jobber Pinjo med egne statistiske analyser, kvalitative analyser, eller allerede publisert forskning og rapporter for ulike kunder. Dette arbeidet som ofte munner ut i en presentasjon, en rapport eller et foredrag.

Hele intervjuet kan leses på UiO sine nettsider her.

Zynk er langt fremme i bruken av ny teknologi og var først ute i PR-bransjen med å ta i bruk big data. Nå som vi eier denne posisjonen, er det desto viktigere å utvikle seg videre.

Ena Pinjo, dataanalytiker i Zynk
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>