We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Invitasjon til frokostseminar om Employer Branding: Det er på høy tid å tenke nytt!

Stadig flere virksomheter utfordres av manglende tilgang på kompetanse og
arbeidskraft. Samtidig er arbeidslivet og medarbeidernes forventninger og krav til arbeidsgiver i endring. To år med Covid-19 og utstrakt bruk av hjemmekontor har gitt en ytterligere dimensjon. Evnen til å tiltrekke, utvikle og beholde nøkkelkompetanse blir et viktig tema for toppledere fremover.

Zynk har i starten av 2022 gjennomført en kvalitativ undersøkelse blandt 23 HR-direktører og employer branding-ansvarlige i ledende norske virksomheter – både private og offentlige. På dette frokostseminaret presenterer vi innsikt og beste praksis fra undersøkelsen. I tillegg presenterer Vipps og Deloitte sine erfaringer og hva de opplever at er beste praksis på området.

Dato: Onsdag 27. april 2022
Tid: kl. 08:30-10:00
Sted: Sentralen, Oslo (Forstanderskapssalen, 3.etg)


Program

Presentasjon av funnene i undersøkelsen
v/Cecilie Scharning, Rådgiver i Zynk

Employer Branding 2.0 – Hvordan lykkes med å tiltrekke seg og beholde de beste kandidatene fremover?
v/Claus Sonberg, Partner i Zynk

Er det mulig å bli Nordens mest attraktive arbeidsplass?
v/Even Westerveld, Leder Mennesker og Merkevare i Vipps

Kampen om de beste hodene krever nye metoder for kulturbygging og rekruttering

v/Eva Gjøvikli, Partner med overordnet ansvar for HR i Deloitte

Fasilitert diskusjon
Moderert av Marte Ramuz Eriksen, Partner i Zynk

Det vil bli anledning til å stille spørsmål fra salen.

Arrangementet slutter kl 10.

Arrangement
Onsdag 27. april
kl. 08:30 - 10:00

Frokost serveres fra kl 8. Arrangementet begynner kl 8.30.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>