We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Korona-krisen: Tid for nytenking

6 råd – basert på 6 ukers erfaring

Norge har lagt bak seg seks uker med krisehåndtering. Det er på tide å lære av det vi har vært gjennom og identifisere de nye mulighetene som vokser ut av krisen. Her er våre seks råd basert på seks ukers erfaring med Covid-19:

1. Evaluer og lær!

De fleste virksomheter har håndtert første fase av krisen godt, til tross for at mange ikke hadde identifisert pandemi som en risiko i sine planverk. Nå er det tid for å oppdatere planverket og gjøre erfaring om til læring mens første fase av håndteringen fortsatt er relativt ferskt i minne.

2. Kurs lederne dine i fjernledelse og -kommunikasjon!

Etter påske sank en ny erkjennelse inn hos mange ledere. Store deler av Norge kommer til å jobbe fra hjemmekontor i lang tid framover. Kanskje ut året, ifølge helsemyndighetene. For å holde motivasjonen og engasjementet i organisasjonen oppe, er det nyttig å kurse lederne sine i hva god fjernledelse er. Zynk har samlet beste praksis når det gjelder hvordan man holder motivasjonen og engasjement oppe over tid, implementerer nye initiativ og gjennomfører planlagte prosesser, samtidig som man holder trykket i virksomheten oppe gjennom god medarbeiderinvolvering fra hjemmekontoret.

3. Tid for å styrke internkommunikasjonen!

Kreativ og motiverende internkommunikasjon er viktig for å holde på «vi-følelsen» i en virksomhet der mange jobber hjemmefra. Her er det mange metoder å hente fra journalistikkens verden når det gjelder god historiefortelling gjennom bilder, video og tekst. Synlige, tydelige og gjenkjennelige ledere, formidlet på nye og engasjerende måter, enten som portrett eller reportasje. Det er i tillegg viktig å dele resultat og seire og løfte fram nøkkelmedarbeidere, som selskapet kanskje har tatt litt for gitt tidligere, men som nå har blitt de nye heltene under krisen. IT-medarbeidere og renholdere er eksempler. I en krise oppstår ofte en ny følelse av fellesskap. Derfor er nå det riktige tidspunktet for å bygge et enda sterkere lag for framtida. Fornyelse og styrking av internkommunikasjonen er også en anledning til å gi dem som jobber med dette viktige faget internt et løft. Zynks erfarne redaktører, reportasjeledere og journalister kan bidra med opplæring, sparring, ideer, inspirasjon og skriving.

4. Ta det digitale spranget!

Mange organisasjoner har økt den digitale kompetansen hos medarbeiderne på rekordtid de siste seks ukene. Her ligger det en unik mulighet for å endre arbeidsformer varig, for å øke produktiviteten i virksomheten, jobbe smartere og se nye forretningsmessige muligheter. Mennesker er vanedyr. Derfor er det viktig at organisasjonen ikke faller tilbake til kjente mønstre når krisen er over, men benytter momentum til å ta det digitale spranget.

5. Reorienter deg!

Hovedsaken på den politiske agendaen akkurat nå – og i lang tid framover – er hvordan vi skal gjenreise norsk økonomi etter krisen. For at du etterhvert skal kunne justere strategien for virksomheten din, er det viktig å finne ut hva politikerne i de ulike partiene tenker og diskuterer. Hvilke store initiativ planlegger de å ta, hva slags regulatoriske endringer kan komme og hvilke allianser vokser fram i Stortinget som følge av at vi nå har en mindretallsregjering? Interessentdialog er avgjørende for å skaffe deg handlingsrom - og det er spesielt viktig nå i krisetid. Den norske samarbeidsmodellen – treparts samarbeidet – vil stå sentralt for den som ønsker gjennomslag. Derfor er det viktig å jobbe tett med egen bransje og med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Zynk har utviklet fire scenarier for hvordan fremtiden kan komme til å se ut, som flere av våre kunder opplever som et nyttig verktøy for å reorientere seg.

6. Tilpass strategien din!

Det viktigste spørsmålet en leder kan spørre seg selv nå er: Hvordan kan jeg og den virksomheten jeg leder bidra til gjenoppbyggingen av Norge etter koronakrisen? De politiske partiene arbeider nå med programmene for valgkampen 2021. De leter etter store og gode ideer som folk kan ha tro på og som vil ha betydning for verdiskaping og nye arbeidsplasser. Den som har en slik ide og som støttes av allierte som partiene lytter til, vil også få gjennomslag. Det kan bety nytt handlingsrom for din virksomhet og dermed bidra til å skape verdier både for virksomheten du leder og for samfunnet rundt. I det kortere bildet arbeider regjeringen og opposisjonen med tiltakspakker, revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjett 2021. Zynk har innsikt i hvordan alle disse politiske prosessene nå endres som følge av koronakrisen.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>