We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Korona-viruset: 6 sjekk-spørsmål for ledere

Graden av korona-beredskap i Norge avhenger av hvor godt forberedt hver enkelt virksomhet er. Zynk har satt opp seks spørsmål som ledere bør stille seg nå.

  1. Har vi rutiner for å følge utviklingen i saken og myndighetenes råd og anbefalinger?

Norske helsemyndigheter oppdaterer løpende fakta, råd og anbefalinger knyttet til smittespredning på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona.

Noen i din virksomhet bør ha ansvaret for å følge oppdateringene og vurdere konsekvensene. Normalt vil dette være beredskapsleder, sikkerhetssjef, kommunikasjons- eller HR-avdelingen.

2. Hva er sannsynlige worst case-scenarier for vår virksomhet?

Hvordan vil en økning i antall smittede eller smitte blant egne ansatte eller leverandører påvirke vår virksomhet? Vil en utvikling i saken kunne påvirke kundeatferd, drift, IT, tilgang på varer eller deler fra leverandører, sykdom eller uro blant medarbeidere, medarbeidere i karantene eller pålegg fra myndighetene?

3. Hva kan vi gjøre for å redusere risiko for smitte og konsekvensene av dette?

I tillegg til myndighetenes anbefalinger om ekstra hygienetiltak og reiserestriksjoner, er det andre tiltak vi kan gjøre for å redusere risiko for smitte eller konsekvensene av dette?

Flere virksomheter har nå avlyst større arrangementer eller legger planer for å avlyse på kort varsel. Andre legger planer for økt bruk av hjemmekontor, redusert reisevirksomhet (ut over myndighetsrådene) og ivaretakelse av spesielt utsatte medarbeidere (redusert helse eller immunforsvar). Det kan også være hensiktsmessig å identifisere alternative leverandører og kontinuitetsplaner for å kunne erstatte nøkkelmedarbeidere dersom de skulle bli syke.

4. Hva bør vi ha på plass dersom smitten rammer oss?

Hvilke rutiner, policy og retningslinjer bør på plass i tilfelle sannsynlige worst case-scenarier? For eksempel knyttet til smitte blant medarbeidere, leverandører eller andre nøkkelinteressenter.

Hvilke rutiner har vi for å håndtere medarbeidere som har påvist smitte, mistenker at de er smittet eller føler uro for å bli smittet?

Hva er vår policy og retningslinjer for hjemmekontor, karantene for medarbeidere som har vært på reise i områder med vedvarende smitte eller som settes i karantene under/etter reise?

5. Hvilke interessenter vil berøres?

Hvilke av våre interessenter berøres av en utvikling av koronavirussmitte?

6. Hva bør vi kommunisere internt og til våre viktigste interessenter?

Hvilken informasjon bør vi gi internt for å redusere risiko og uro? Hva bør vi kommunisere til våre kunder og andre viktige interessenter? Påvirker koronaviruset virksomheten på en måte som kan påvirke aksjekursen, og derfor er meldepliktig til Børsen? Eller for selskaper som jobber direkte med salg til kunder: Bør vi henvise kunder til nettbutikken vår i stedet for den fysiske butikken? Hva må vi i så fall ha på plass for å kunne realisere disse mulighetene av logistikk, tekniske løsninger og kapasitet?

Hva kan Zynk tilby?

Zynk er en av Norges ledende byråer innen kriseberedskap. Våre partnere og rådgivere bistår en rekke av våre kunder på hvordan beredskap de bør ha for å håndtere eventuelle konsekvenser av utbredelsen av koronaviruset.

Vi kan bidra med råd og sparring på hvordan dere bør håndtere situasjonen, samt tilrettelegge prosesser for å identifisere worst case-scenarier, risikoreduserende tiltak og potensielle muligheter, samt interessentkartlegging og budskapsutvikling.

Vi kan også tilby spisskompetanse og kapasitet dersom saken skulle utvikle seg og ramme virksomheten direkte.

Våre rådgivere har tidligere vært rådgivere for både norske myndigheter og bedrifter i forbindelse med fugleinfluensaen og svineinfluensaen.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>