We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Lær av andres arbeid med koronakrisen

I dette webinaret deler vår rådgiver Elisabeth Skarsbø Moen erfaringer som Zynks kunder har gjort seg i håndteringen av koronakrisen.

Med i webinaret er også:

  • HR-direktør Jan Erik Narvesen i Hennig-Olsen, der tre ansatte er smittet og nitten er satt i karantene etter kurs i Italia
  • Renate Bugge, psykolog som var rådgiver for Ap-ledelsen under håndteringen av terroren 22. juli
  • Dag Nordbø, rådgiver og tidligere direktør for kommunikasjon og lederutvikling i National Oilwell Varco Norge
  • Arne Roland, som var administrerende direktør i CHC Helikopterservice og ledet organisasjonen da ulykken over Turøy inntraff, der 13 mennesker døde, samtidig som selskapet sto midt i arbeidet med en restrukturering.

Webinaret ble holdt 19. mars i regi av rådgivnings selskapet Skagestad + Eikerapen.

Link til webinaret


Hva kan Zynk tilby?

Zynk er en av Norges ledende byråer innen kriseberedskap. Våre partnere og rådgivere bistår en rekke av våre kunder på hvordan beredskap de bør ha for å håndtere eventuelle konsekvenser av utbredelsen av koronaviruset.

Vi kan bidra med råd og sparring på hvordan dere bør håndtere situasjonen, samt tilrettelegge prosesser for å identifisere worst case-scenarier, risikoreduserende tiltak og potensielle muligheter, samt interessentkartlegging og budskapsutvikling.

Vi kan også tilby spisskompetanse og kapasitet dersom saken skulle utvikle seg og ramme virksomheten direkte.

Våre rådgivere har tidligere vært rådgivere for både norske myndigheter og bedrifter i forbindelse med fugleinfluensaen og svineinfluensaen.

Beredskapstelefon: +47 481 28 800

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>