We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Zynk ansetter senior analytiker og rådgiver

Oslo, 23. juni 2021 - Analyse og rådgivingsbyrået Zynk har ansatt forsker Henrik Schwabe som ny senioranalytiker og ansvarlig for byråets stordata- og maskinlæringstjenester. Schwabe har en doktorgrad fra Senter for teknologi- innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. Han vant i 2020 pris for sitt doktorgradsarbeid og har bidratt i ledende forskningsmiljøer på digitalisering. Zynk har også ansatt rådgiver Elise Møvik fra Aibel for å jobbe med byråets mange kunder innen grønn industri og bærekraftige løsninger.

- Vi ruster med dette opp både kompetansen og kapasiteten på noen av våre viktigste fag- og bransjeområder. Henrik har en veldig spennende bakgrunn som forsker på digitalisering og kunstig intelligens som vil bidra til å videreutvikle våre tjenester basert på stordataanalyser. Elise har erfaring fra den viktige leverandørindustrien, som står midt i omstillingen fra oljealderen til fornybar energi og grønn industri, sier daglig leder i Zynk, Guri Størvold.

Schwabe har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i oljeselskapet DNO og kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese før han tok en doktorgrad og forsket på konsekvensene av digitalisering, robotisering og kunstig intelligens.

Vi ruster med dette opp både kompetansen og kapasiteten på noen av våre viktigste fag- og bransjeområder.

Guri Størvold, Daglig leder i Zynk

- Jeg kjenner Zynk både som byrået vi brukte i DNO og fra tiden som forsker. Zynk var først ute og er ledende i bransjen på bruk av stordata språkanalyser og maskinlæring for å forstå endringer i folks holdninger og atferd. Denne type analyser har stor verdi i en stadig mer kompleks verden. For meg er det åpenbart at dette er fremtiden og at det vil endre både analyse- og kommunikasjonsfaget. Det er en reise jeg har lyst til å være med på og bidra til å forme, sier Henrik Schwabe, senioranalytiker i Zynk.

Møvik har en master i medievitenskap fra Universitetet i Bergen og bakgrunn fra Sjøforsvaret.

- Omleggingen til en mer bærekraftig verden og mulighetene som ligger i etableringen av nye, grønne industriarbeidsplasser i Norge er både spennende og viktig. Denne transformasjonen er avhengig av god kommunikasjon både internt i bedriftene og mot omverden. Zynk jobber med mange av de mest spennende grønne industrietableringene i Norge i tillegg til andre bedrifter og bransjer som omstiller seg til en mer bærekraftig drift. Jeg gleder meg til å bruke min erfaring fra Aibel i disse prosjektene, sier Elise Møvik, rådgiver i Zynk.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Guri Størvold, Daglig leder i Zynk
Tlf.: 915 50 596

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>