We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Zynk søker erfarne rådgivere

Zynk søker seniorrådgivere med faglig tyngde, nysgjerrighet og høy arbeidskapasitet til å utvikle to av våre fagområder videre.

For begge stillinger er det viktig med bred erfaring fra rådgivning, prosessledelse, god formidlingsevne og relasjonsskapende egenskaper.

Seniorrådgiver Krise og Beredskap

Zynk er et av Norges ledende byråer innenkriseberedskap og krisekommunikasjon. Vi er betrodde rådgivere i store kriser, gjennomfører 20-30 øvelser i året og har en innarbeidet og utprøvd metodikk for planverk, krisehåndtering og gjenvinning av tillit og omdømme etter krisen. Vi har dessuten unike stordata- og maskinlæringsverktøy for å identifisere risiko og analysere krisens innvirkning på virksomhetens omdømme i realtid.

Zynk var rådgivere for 22. juli-kommisjonen og har vært rådgivere i forbindelse med store ulykker, korrupsjonssaker, cyberangrep og omdømmekriser.

Vi søker rådgivere med:

  • Operativ erfaring fra komplekse krise- og beredskapssituasjoner (erfaring med cyberkriser vil bli vektlagt)
  • Dokumentert erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser
  • Analytisk, metodisk og med evne til å holde hodet kaldt selv i svært stressende situasjoner

Seniorrådgiver Leder- og endringskommunikasjon

Zynk har siden etableringen for snart ti år siden spilt er viktig rolle i å etablere leder- og endrings-kommunikasjon som fagområde, både gjennom utvikling av metode, ledertrening og som rådgivere i konkrete prosjekter for virksomheter i offentlig og privat sektor.

Vi søker rådgivere med:

  • God organisasjons- og forretningsforståelse
  • Bred ledererfaring eller erfaring som rådgiver innen leder- og endringskommunikasjon, HR eller organisasjonsutvikling
  • Erfaring med endringsprosesser, strategiimplementering og kulturbygging
For spørsmål og kontakt

Guri Størvold
gs@zynk.no
Daglig leder/partner

Claus Sonberg
cs@zynk.no
Partner/ansvarlig for kriseberedskap

Hans Olav Otterlei
hoo@zynk.no
Partner/ansvarlig for leder- og endringskommunikasjon

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>