We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Ansettelse

Zynk styrker seg på politikk og helse

Oslo, 3. september 2019 ---- Fredrik Wang Gierløff går fra stillingen som direktør for myndighetskontakt for Telenor Norge, og blir ny rådgiver i analyse- og rådgivingsselskapet Zynk.

Wang Gierløff er tidligere politisk rådgiver og statssekretær for helseminister Bent Høie (H), og blir med det den andre tidligere statssekretæren fra Helse- og omsorgsdepartementet som på kort tid starter i Zynk.

- Vi opplever at markedet i økende grad etterspør seniorkompetanse på samfunnsanalyse og politikk. – At Gierløff også har et kundeperspektiv med erfaring fra privat sektor, i ett av Norges største selskaper, er en verdifull kombinasjon, sier daglig leder i Anniken H. Jebsen i Zynk

Hun viser til at Zynk de senere årene har satset tungt på analyse, som nå utgjør om lag en fjerdedel av omsetningen i byrået. Zynk leverer stordatabaserte trend- og sentimentanalyser, kvalitative interessentundersøkelser og segmenterte omdømmeanalyser. Zynk bistår også kunder med større analyse – og utredningsprosjekter.

- Jeg ser frem til å bli en del av et så erfarent og faglig solid rådgivningsmiljø som Zynk er, som også har vist seg i front på å ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger som ledd i sin strategiske rådgivning, sier Fredrik Wang Gierløff.

- Jeg ser frem til å bli en del av et så erfarent og faglig solid rådgivningsmiljø som Zynk er, som også har vist seg i front på å ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger som ledd i sin strategiske rådgivning

Fredrik Wang Gierløff

I august startet tidligere statssekretær i Finansdepartementet og før det Helse- og omsorgsdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen, som rådgiver i Zynk.

- Vi styrker med dette vårt tverrpolitiske team med to tidligere statssekretærer fra regjeringsapparatet. Med Fredrik og Cecilie får vi dessuten et av de sterkeste helsepolitiske teamene i markedet, sier daglig leder Anniken H. Jebsen i Zynk.

Wang Gierløff tiltrådte som seniorrådgiver hos Zynk 1. september, mens Cecilie Brein-Karlsen var på plass fra 1. august.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anniken H. Jebsen, Daglig leder i Zynk
+47 932 56 373 / aj@zynk.no

Saken kan lese på kampanje her.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>