We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Zynk styrker seg på politisk analyse og rådgivning

Truls Wickholm blir seniorrådgiver i Zynk.

- Vi opplever en stor etterspørsel etter politisk analyse og rådgivning, særlig på klimafeltet og innenfor grønn industri. Med Truls på laget får vi et enda sterkere team med forståelse for politikk og samfunn. Han har svært relevant erfaring fra blant annet Finanskomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, sier daglig leder og partner i Zynk, Guri Størvold.

Wickholm kommer fra jobben som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

- Zynk er et sted med mange dyktige folk, hvor jeg kan bidra med engasjement og kunnskap innenfor områder som jeg er opptatt av, og hvor samfunnet står ovenfor en stor omstilling. Nå gleder jeg meg særlig til å jobbe med Zynks kunder for å realisere det grønne skiftet og bygge nye grønne verdikjeder i Norge. Etter å ha jobbet med politikk og strategi på nasjonalt og lokalt nivå i tjue år, blir det spennende å bruke den kunnskapen og erfaringen på en ny måte. Det at Zynk jobber på strategisk nivå med sine kunder er noe av det som gjør selskapet attraktivt for meg, sier Truls Wickholm.

Wickholm vil starte i Zynk i juni, etter tre måneder karantene ilagt av Karantenenemda.

Kontaktinfo:

Guri Størvold, daglig leder & partner, tlf. 915 50596

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>