We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Daniel Skjevik-Aasberg

Rådgiver

Daniel Skjevik-Aasberg er rådgiver i Zynk. Han jobber i hovedsak med samfunns- og myndighetskontakt, strategisk rådgivning og analyse. Skjevik-Aasberg har bred erfaring fra ulike fagfelt, men spesielt innen energi, klima og bærekraft samt justis og arbeidsliv.

De siste årene har Skjevik-Aasberg vært politisk rådgiver med ansvar for arbeids- og sosialpolitikk i Høyres stortingsgruppe. Han har også vært kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsrepresentanter i Justiskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen.

Skjevik-Aasberg har lang politisk erfaring fra både lokalt og nasjonalt nivå. Han har vært fungerende leder og nestleder i Unge Høyre, sittet i Høyres sentralstyre og ledet flere politikkutviklingsprosjekter. Han hadde blant det overordnede ansvaret for politikkutviklingen i Unge Høyre og utarbeidet ny klima- og miljøpolitikk for organisasjonen. I 2019 ledet har ungdomspartiet gjennom valgkampen.

Skjevik-Aasberg er kommunestyrerepresentant i Narvik kommune og ferdigstiller en mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo med spesialisering i arbeids- og skatterett.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>