We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Ena Pinjo

Rådgiver

Ena Pinjo er rådgiver i Zynk, og jobber med samfunnsanalyse og videreutvikling av stordataverktøyet Q-ball. Hun kommer fra stillingen som universitetslektor ved Universitet i Oslo, hvor hun har undervist statsvitenskapstudenter i databehandling og statistisk analyse. I tillegg har hun hatt flere oppdrag for Oslo kommune som prosjektleder, og har blant annet jobbet med statistikk og analyse av trender i forbindelse med Groruddalssatsningen.

Tidligere har Pinjo jobbet med analyser av innvandring og integrering, lavinntekt og ulike fattigdomsmål, boligpolitikk, og analyse av levekår og sosiale forhold. Hun skal nå særlig bidra til å styrke Zynks kompetanse på kvantitative metoder.

I studietiden var Pinjo vitenskapelig assistent ved Institutt for statsvitenskap, studentpraktikant ved Den kongelige norske ambassade i Sarajevo, og trainee ved Kolibri/Children at Risk Foundation, hvor hun også var innom FN-sambandet Vest. Hennes fokusområde under studietiden var norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Pinjo har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven er blant annet illustrert i metodeboken «Tekstanalyse for samfunnsvitere» (Bratberg, 2017). Bachelorgraden, i Europastudier med spesialisering i sammenliknende politikk, tok hun ved Universitetet i Bergen.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code -->