We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Fredrick Tønsvoll Mortvedt

Rådgiver

Fredrick Tønsvoll Mortvedt er rådgiver i Zynk med hovedvekt innenfor research og analyse av næringsliv, politikk, stordata, medier, kommunikasjonsrådgiving og strategiutvikling. Fredrick startet i Zynk februar 2018.

Fredrick har bred presseerfaring fra å dekke politikk og økonomi til debattjournalistikk. Han har blant annet vært researcher i Dagsnytt 18 i NRK, hvor han jobbet tett med stortingsvalget 2017.

Under studietiden var Fredrick leder for debattkomitéen og styremedlem i Studentersamfunnet i Bergen, hvor han var redaksjonelt ansvarlig for over 20 offentlige debatter i året. Han har også vært frivillig i informasjonsgruppen og oslogruppen i Raftostiftelsen og er redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst.

Fredrick har studert samfunnsøkonomi og politisk filosofi ved Universitetet i Bergen og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>