We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Fredrik Wang Gierløff

Seniorrådgiver

Fredrik Wang Gierløff er seniorrådgiver i Zynk. Han jobber i hovedsak med samfunns- og myndighetskontakt, med vekt på politisk kommunikasjon, analyse, strategi og påvirkning. Gierløff har bred faglig bakgrunn, men særlig kompetanse innen helse, kunnskap og teknologi.

De siste årene har Gierløff vært direktør for myndighetskontakt i Telenor Norge og i Telenor Group.

Gierløff har lang politisk erfaring fra både lokalt og nasjonalt nivå, senest som politisk rådgiver og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (2013-2017). Før dette var han politisk rådgiver for Høyres Stortingsgruppe (2008-2013), de siste årene med fagansvar for helsepolitikk. I departementet hadde Gierløff bl.a. ansvar for arbeidet med statsbudsjettet, folkehelsepolitikken og digitalisering og IKT i helsetjenesten (e-helse).

Tidligere har Gierløff bl.a. jobbet som assistent for generalsekretæren i International Democrat Union og i Europaparlamentet som rådgiver for svenske Moderaternas delegasjon. Han er tidligere medredaktør i tidsskriftet Minerva.

Gierløff er utdannet statsviter med bachelorgrad fra Universitetet i Oslo og en mastergrad fra Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved samme institusjon.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>