We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Håkon Block Vagle

Rådgiver

Håkon Block Vagle er rådgiver i Zynk. Han arbeider særlig med analyse og samfunns- og myndighetskontakt.

Vagle har de siste årene arbeidet i Finansdepartementets finansavdeling med ansvar for samferdsel, særlig luftfart og jernbane. Viktige arbeidsoppgaver har vært statsbudsjettet, forberedelse av regjeringssaker, nasjonal transportplan og oppfølging av store investeringsprosjekter. Han har erfaring med statens prosjektmodell og kvalitetssikringsordning, bruk av samfunnsøkonomisk analyse og sentrale beslutningsprosesser i staten.

Vagle er utdannet siviløkonom (Ms.C.) gjennom et forskingsrettet løp (Research Distinction) fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han er spesialisert innenfor samfunnsøkonomi og økonomisk analyse, med særlig vekt på statistikk, dataanalyse og arbeidsøkonomi. I studietiden var Vagle forskningsassistent ved Centre for Empirical Labor Economics (CELE) på NHH.

Vagle har også erfaring som journalist i Bergens Tidende, hvor han arbeidet i to år ved siden av studiet. Som journalist arbeidet Vagle med økonomi, samfunn og nyhetsdekning for nettdesken. Han har også arbeidet som politisk rådgiver for Høyre i Bergen og Sandnes, med ansvar for kommunebudsjett og politisk strategi. I Sandnes var Vagle bystyremedlem for Høyre og medlem av bedriftsforsamling for Lyse Energi AS.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>