We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Thea Krokum Andresen

Rådgiver

Thea Krokum Andresen er rådgiver i Zynk. Hun jobber bredt med Zynks tjenesteområder og kunder, og særlig kompetanse innen EU og europeisk politikk, herunder også kunnskap om EØS-rett.

Andresen har tidligere arbeidet i Kommunesektorens organisasjon (KS) ved avdeling for lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid, og hvor arbeidet særlig var knyttet til veiledning av offentlige aktører i deres søknadsarbeid rettet mot EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020/Horisont Europa. I tillegg har Andresen mange års arbeidserfaring fra blant annet Oslo Universitetssykehus.

Andresen har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og en bachelorgrad i Europastudier (EU), samt et par år med rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, som har gitt henne bred kompetanse innenfor komparativ politikk samt kunnskap om EU/EØS-rett. I masteroppgaven sammenlignet hun de danske og norske statsministrenes krisekommunikasjon gjennom det første året av Covid 19-pandemien.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>