We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Vegard Einan

Seniorrådgiver

Vegard Einan er seniorrådgiver i Zynk. Han jobber i hovedsak med samfunns- og myndighetskontakt, politisk kommunikasjon, strategi og påvirkning. Einan har bakgrunn fra regjering og arbeidstakersiden og lang erfaring med forhandlinger, politiske prosesser, krisehåndtering og organisasjonsutvikling.

Einan begynte i Zynk i april 2022. Han var statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (2019-2021). I regjering hadde Einan et særlig politisk ansvar for arbeidsinnvandring, underliggende etater, arbeidsmiljø og petroleumssikkerhet. Einan håndterte Nav-krisen og var sentral i regjeringens interne koordinering av pandemien fra 2020-2022.

Einan var i ledelsen i YS-organisasjonen Parat fra 2008-2019 og har inngående erfaring med og innsikt i den norske arbeidslivsmodellen, organisasjonsutvikling og det norske tariffsystemet. Han har over mange år ledet forhandlinger på høyt nivå mellom partene i arbeidslivet.

Einan har en Master of management grad fra Handelshøyskolen BI i Oslo, med særlig fokus på endringsledelse og strategisk ledelse.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>