We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Vegard Storbråten Øye

Seniorrådgiver

Vegard Storbråten Øye er seniorrådgiver i Zynk. Han jobber med ulike selskaper og bransjer med hovedvekt på strategisk historiefortelling, medie- og innholdsrådgivning.

Han kommer fra stillingen som innholdssjef i DNX – Dagens Næringslivs kommersielle innholdsbyrå. Her har han jobbet strategisk med en rekke av Norges ledende selskaper med å formidle komplekse budskap og forretningskritiske historier på en måte som engasjerer sentrale målgrupper.

Storbråten Øye har erfaring som journalist, redaktør og innholdssjef på redaksjonell og kommersiell side. Tidligere har han også vært nyhetsredaktør og ansvarlig redaktør i Eidsvoll Ullensaker Blad, jobbet som journalist i bl.a. Romerikes Blad, VG og D2, i tillegg til å ha drevet eget innholdsbyrå.

Storbråten Øye har en bachelorgrad i journalistikk og årsstudium i økonomi og ledelse fra OsloMet.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>