We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Q-ball: Et unikt beslutningsgrunnlag til bruk i strategi- og forretningsutvikling, risikoanalyse og budskapsutvikling.

Gjennom å analysere hva folk skriver på internett og i sosiale medier får man en annen innsikt enn tradisjonelle meningsmålinger, der folk ikke alltid svarer ærlig. Meningsmålinger tar dessuten tid, mens «Q-ball» gjør det mulig å analysere hvordan en virksomhet, person eller sak oppfattes her og nå. En algoritme basert på psykologiske beslutningsmodeller gjør det i tillegg mulig å forutse hvordan dette vil utvikle seg frem i tid.

Q-ball kan brukes til blant annet trend- og samfunnsanalyser, omdømme- og effektmålinger og budskapstesting. Q-ball gir dokumentasjon og et unikt beslutningsgrunnlag til bruk i strategi- og forretningsutvikling, risikoanalyse og budskapsutvikling.

Q-ball er utviklet av det svenske kommunikasjons- og trendanalysebyrået, Quattroporte, og benyttes av flere av Sveriges og verdens største virksomheter og merkevarer. Zynk har bidratt til utviklingen den norske versjonen av Q-ball, og har enerett på analyseverktøyet i Norge.

Trend- og samfunnsanalyser (forecasting)

Analyse av hvordan en sak utvikler seg over tid – og hvilket potensial den har i fremtiden. Q-ball kan identifisere store og små trender og utviklingstrekk gjennom å se hvordan de har utviklet seg over tid og gjennom forecastmodellen predikere hvilket vekstpotensial de har frem i tid. Verktøyet har identifisert relevante samfunns- og markedstrender for noen av de største organisasjonene og virksomhetene i Norge. Zynk og Quattroporte har også benyttet Q-ball til å forutse valgresultater, hvilke aksjer og råvarer som vil utvikle seg positivt.Analysen kan fange opp problemstillinger og risikofaktorer – eller identifisere forretningsmuligheter knyttet til at virksomheten fanger opp trender og utviklingstrekk før konkurrentene.

Omdømme-, merkevare og effektmålinger

Øyeblikksanalyse av hvordan en virksomhet, person, merkevare eller sak oppfattes her og nå. Det er også mulig å analysere hvordan utviklingen har vært tilbake i tid basert på at alle de historiske dataene er tilgjengelig på internett. Analysen gir ordskyer og kildehenvisninger til hvordan virksomheten, personen eller saken oppfattes, og hva som er de viktigste driverne og kildene bak dette. Målingene kan gjøres løpende for å følge utviklingen og effekten av et utspill eller en kampanje, eller ad hoc for å analysere konsekvensene av en krise og virksomhetens respons. Det er også mulig å gjøre analyser basert på søkeord knyttet til utvalgte temaer som innovativ, tillitsvekkende, positiv oppfatning, negativ oppfatting etc.

Budskapstesting

Analyse av hvilke budskap og kommunikasjonskonsepter som slår an og har størst potensial for en virksomhet. Analysen viser hvordan ulike budskap vil påvirke oppfatningen av virksomheten frem i tid, og gir et unikt beslutningsgrunnlag og dokumentasjon på hvilke budskap som er mest effektive.

  • Analyse
Stordata-analyse: Norsk politikk ett år før lokalvalget i 2019

Zynk Analyse, Kommunikasjon & Ledelse har i samarbeid med Enin gjennomført en stordata-analyse av politiske saker, partier og trender ett år før lokalvalget 2019.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code -->