We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Sosioraster

Å forstå målgruppene sine er helt sentralt i strategisk kommunikasjon. Det er viktig å kjenne til hvem som mener hva, og ikke minst ha bakgrunnsdata som gir et grunnlag for å gjøre kvalitative vurderinger av funnene.

Segmenterte opinionsundersøkelser gir et godt analysegrunnlag fordi de kan forklare hvordan en oppfatning varierer i befolkningen, og dermed gi oss gode svar på hvordan påvirkningsarbeidet kan tilpasses mot ulike segmenter.

Sosioraster er en segmenteringsmodell som ble utviklet i Norge i 2001 av personene bak BTF Innsikt, i samarbeid med TNS Gallup. Modellen bygger på teoriene til den franske sosiologen. Pierre Bourdieu. I denne modellen kobles sosiale strukturer som klasse, økonomi og utdannelse med hverdagens aktiviteter, som forbruk, mediebruk og fritidsaktiviteter.

Zynk samarbeider med BTF Innsikt om gjennomføring av segmenterte opinionsundersøkelser.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>