We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Tjenester

Analyse

Analyse og innsikt er avgjørende for å forstå markeder, samfunn og omgivelser i rask endring, og for å lage gode og treffsikre strategier.

Zynk har som første kommunikasjonsbyrå i Norge tatt i bruk et stordataverktøy som gir oss mulighet til å forutsi fremtidige trender og saker på samfunnsagendaen. Verktøyet gir ogsp presise målinger av hvordan selskaper, saker og problemstillinger oppleves i nåtid og fortid. Verktøyet kalles Q-Ball og Zynk har eneretten på bruk av Q-ball i Norge.

Vi har også utarbeidet vår egen modell for kvalitative interessentanalyser. Vår erfaring er at stordataanalyser i kombinasjon med kvalitative undersøkelser gir solid grunnlag for beslutninger og strategiske valg.

Effektivt kommunikasjonsarbeid krever inngående målgruppeinnsikt, men også bransjeinnsikt, samfunnsforståelse og forretningsforståelse. Dette skaffer vi oss gjennom vår nye segmenterte omdømmemåling, Tribe Panel. Tribe er utviklet med BTF Innsikt og basert på den sosiologiske segmenteringsmodellen sosioraster. Undersøkelsen gjennomføres blant et bredt spekter industri-, energi- og finansselskaper som måles mot sine konkurrenter.

Zynk gjennomfører også enkeltstående undersøkelser, basert på sosiorater-metodikk, der hensikten er å utforske én bestemt problemstilling, saksområde eller utfordring.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>