We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Tjenester

Beredskap og krisehåndtering

Hva er krisehåndtering?

Krisehåndtering kan defineres som en metode for å håndtere en situasjon som avviker fra det som er normalt og oppstår relativt hastig, har betydning for selskapet, og krever at tiltak settes i verk raskt.

Krisehåndtering - planlegging og handling

Zynks rådgivere har vært rådgivere i noen av de største og mest komplekse krisene i Norge og Europa. Vi har håndtert store ulykker, komplekse korrupsjons- og compliancesaker.

Vi har også håndtert kriser som følge av dataangrep og andre omdømmekriser, der store verdier står på spill for selskapene.

Den første delen av krisehåndteringen, legger premissene for hvor godt virksomheten kommer ut av en krise.

Zynk har en helhetlig tilnærming til arbeidet med krisekommunikasjon og tilbyr et bredt spekter av tjenester innen kriseberedskap.

Beredskapsplan og mal

En beredskapsplan defineres som et operativt planverk med maler, rollespesifikke sjekklister og prosedyrer for samhandling på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Beredskapsøvelser

En øvelse styrker beredskapsgruppens gjennomføringsevne og den forbereder medlemmene i beredskapsgruppen på det en ekte krise måtte bringe.

Zynk gjennomfører et 20-talls beredskapsøvelser i året og våre kriseeksperter har 10-15 års erfaring som rådgivere og øvingsledere for store norske og internasjonale selskaper.

Zynk forbereder, fasiliterer og evaluerer ulike type øvelser, fra enkle dilemmaøvelser og skrivebordsøvelser til fullskala spilløvelser.

Funksjonsøvelse

Dette er en lite ressurskrevende, men viktig øvelse. Et eksempel på bruk av denne øvelsesformen er testing av varslingsprosedyrer. Evalueringen vil avdekke om varslingsrutinene fungerer, eller om det der tekniske eller organisatoriske endringer som må gjøres. Vi trener også andre funksjoner, som sentralbord, kommunikasjonsavdeling, beredskapsleder og pårørendeteam.

Skrivebordsøvelse

Tar som navnet tilsier utgangspunkt i en diskusjon/teoretisk problemløsning av en relevant sak i beredskapsgruppen. Scenariet utvikler seg typisk over 3-4 ledd/hendelser, men øvelsen gjennomføres ikke i sanntid. Det tas ingen henvendelser ut av kriserommet, og det kommer heller ingen henvendelser inn i kriserommet. Alt skjer i diskusjonsform, gruppemedlemmene mellom.

I øvelser fungerer Zynk som øvingsledere og coacher.

Spilløvelse

Øvelsen tar utgangspunkt i en eller flere hendelser som beredskapsgruppen må forholde seg til, og agere på. I en spilløvelse deltar både eksterne og interne deltakere i øvelsen. Scenariet utvikler seg typisk over flere ledd/hendelser, og øvelsen kan både gjennomføres i sanntid eller ikke i sanntid.

I slike øvelser bruker Zynk en egen kriseweb, som er et verktøy som presenterer de nye stegene i en øvelse gjennom realistiske hendelser, beskjeder mellom ulike deler av beredskapsorganisasjonen, smser, eposter, poster i sosiale medier, nyhetsinnslag på TV og lignende.

I øvelser fungerer Zynk som øvingsledere og coacher.

Det deltar også spillstab fra Zynk som spiller alt fra kunder, journalister, interessenter av ulikt slag, og pårørende. Til hjelp i trening av pårørendehåndtering har Zynk et samarbeid med Senter for stress- og traumepsykologi.

Zynk sørger for fremdrift i øvelsene, og gir råd og veiledning underveis. Øvelsene avsluttes med en umiddelbar evaluering fra deltakerne og Zynk. Etter øvelsen presenterer Zynk en evalueringsrapport basert på beste praksis. I denne ligger en oppsummering av øvelsen, observasjoner og innspill fra Zynk, og erfaringer deltakerne på øvelsen gjorde seg.

Hvordan gjenoppbygge tillit og omdømme

Etter en krise melder det seg et behov seg for å gjenvinne tillit i omgivelsene. Å bygge et omdømme etter en krise krever systematisk og målrettet arbeid for å rette opp i rotårsakene og kommunisere til omverden hva man gjør for at krisen ikke skal skje igjen. Gjenom et metodisk og systematisk arbeid og kommunikasjon kan virksomhetens omdømme gjenvinnes raskere enn ellers.

Zynk har en egenutviklet og bevist metodikk for omdømmegjenoppretting. Metoden er benyttet av en rekke ledende selskaper og merkevarer i Norge og Norden med dokumentert effekt.

Medietrening

Alle typer krise har potensiale i seg til å bli en omdømmekrise. Zynk medietrener enkeltpersoner og grupper i hvordan de bør håndtere og opptre i media. Vi trener alt fra toppledere og styreledere til talspersoner i ulike deler av virksomheten. Ansatte fra Zynk som holder medietreningen har mange års erfaring fra TV, radio, avis og nettaviser og sørger for at øvelsene blir realistiske.

Hva inneholder et medietreningskurs?

Vi legger ofte treningen til vår samarbeidspartner Perplex medias studio i Oslo-sentrum. Lokalene har avskjermede TV- og radiostudioer, samt møterom som kan benyttes til teoridelen. Perplex er en profesjonell leverandør, med full taushetsplikt og ryddighet knyttet til håndtering av materiell etter medietreninger.

Vi kommer også til kundens lokaler, og kjører medietreningen med mobile kamerateam.

Kriseberedskap Norge

Ta kontakt med oss dersom din bedrift står ovenfor en krise eller om du ønsker å være forberedt om en vanskelig situasjon skulle oppstå.

  • Artikkel
Slik kommuniserer du i en GDPR-krise

Den 22. mai behandler Stortinget den europeiske personopplysningsloven, GDPR. I løpet av sommeren innføres loven i Norge.

Les mer
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>