We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Tjenester

Kriseberedskap

Zynks rådgivere har håndtert noen av de største krisene som har rammet virksomheter i Norge og Europa. Vi har gitt råd om håndteringen av de største matkrisene i Norge, store fly- og helikopterulykker med tap av menneskeliv og om kriser som følge av dataangrep, korrupsjon og andre omdømmekriser.

Zynk gjennomfører 20-30 kriseøvelser årlig og har et stort bibliotek beredskapsplaner fra ulike bransjer og virksomheter.
Denne erfaringen gjør oss også til en god partner når virksomheter skal kartlegge risiko, bygge god beredskap og trene. Med innføringen av GDPR og økt oppmerksomhet om dataangrep og brudd på personvernet ser vi et økende behov for kunnskapsdeling, beredskap og trening innen dette feltet.

I tillegg er altfor mange for dårlig forberedt på å forutse og ha beredskap mot kriser som følge av manglende etisk adferd. Det kan handle om alt fra korrupsjon til seksuell trakassering.
Etter at krisen har rammet, melder behovet seg for å gjenvinne tillit i omgivelsene. Zynks metodikk er godt utprøvd i arbeidet med å gjenopprette tillit til store norske og internasjonale merkevarer.

  • Risikoanalyse (regulatorisk, politisk og omdømme)
  • Beredskapsplaner
  • Kriseøvelser
  • Strategisk og operativ krisehåndtering (kriseledelse og -kommunikasjon)
  • Gjenvinning av tillit og omdømme
  • Medietrening


Zynks beredskapstelefon: 481 28 800

  • Artikkel
Slik kommuniserer du i en GDPR-krise

Den 22. mai behandler Stortinget den europeiske personopplysningsloven, GDPR. I løpet av sommeren innføres loven i Norge.

Les mer
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>