We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Tribe Panel

I samarbeid med BTF Innsikt og TNS Kantar har Zynk utarbeidet en egen omdømmeundersøkelse: TribePanel™.

Undersøkelsen er utarbeidet for å tilby virksomheter ett mer strategisk og effektivt verktøy for å måle eget omdømme. Vår erfaring er at mange opplever at tradisjonelle omdømmemålinger fungerer godt som en rangering av eget omdømme på en rekke variabler, sammenlignet med andre virksomheter, men gir i mindre grad svar på hvorfor omdømmet er som det er, og heller ikke svar på hva den enkelte virksomhet kan gjøre for å styrke eget omdømme. Videre sammenlignes ellers ikke sammenlignbare virksomheter på temaer og problemstillinger som ikke nødvendigvis er de mest relevante for virksomhetene som måles.

Vi har derfor lenge ment at det er behov for en omdømmeundersøkelse som ikke bare rangerer virksomheter i forhold til noen få generelle indikatorer, men som:

  • tar utgangspunkt i konkrete bransjer og de problemstillingene som er særlige viktige i disse bransjene,
  • gir mulighet for sammenligning mot selskaper i samme bransje - langs de parameterne som er viktigste for omdømmet i respektive bransje
  • gir dypere informasjon omkring de ulike svarsegmentene, herunder mer utfyllende informasjon omkring hva som definerer og driver ulike virksomheters omdømme i de ulike segmentene i befolkningen.

TribePanel basert på TNS Kantars ordinære omdømmeundersøkelse, men er utvidet med elementer som både gjør den mer relevant for den enkelte bransje. Gjennom å inkludere alle de viktigste selskapene innen en bransje, gir det selskapene mulighet til å måle sitt omdømme opp imot relevante virksomheter i egen industri, på parametere som er viktig for den aktuelle bransjen.

I 2018 gjennomfører vi følgende undersøkelser:

  1. Industriundersøkelsen: Omdømmeundersøkelsen omfatter industri og energibedrifter. Bransjespørsmålene er utviklet i samarbeid med NHOs landsforeninger Norsk Industri og Energi Norge.
  2. Finansundersøkelsen: Omdømmeundersøkelsen omfatter bedrifter innen finansbransjen. Bransjespørsmålene er utviklet i samarbeid med Finans Norge.

Vi kommer i 2019 til å utvide vårt omdømmeundersøkelse til å omfatte flere bransjer.

TribePanel gjennomføres med et representativt webpanel som allerede er segmentert i henhold til sosiologiske modeller (Sosioraster). Dette gir innsikt i hvilke grupper som mener hva – og igjennom sosiologisk innsikt kan vi si mer om dynamikken som utspiller seg mellom disse gruppene. Dette gir unik innsikt ikke bare om hva omdømmet er, men også om hvem som har hvilke holdninger, og hva som er driverne bak ulike holdninger i ulike segmenter. Til sammen gir disse elementene et vesentlig bedre informasjon, og dermed også et langt bedre grunnlag for utvikling av strategi og målrettede tiltak.

Dersom du ønsker mer informasjon om TribePanel kommer vi gjerne og gir en uforpliktende presentasjon av undersøkelsen.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>